Jõulutervitus

1138

På svenska: Julhälsning


2019 oli eesti keele aasta. Käisime XXVII üldlaulupeol ja XX tantsupeol. Esimesest laulupeost möödus 150 aastat. Käisime Helsingis, Tartus ja Tallinnas ülemaailmsel eestlaste kohtumisel ESTO, mille teemaks oli “Meie tulevik”. Möödus 80 aastat Molotov Ribbentropi paktist, 30 aastat Balti ketist, 75 aastat suurest põgenemisest. Tähistasime emakeelse Tartu ülikooli 100. juubelit. Oli taas üks toimekas aasta. 

Sügisel valitud Rootsi Eestlaste Liidu XVII Esinduskogu pidas oma esimese istungi Lundis. Saadikud pidasid nõu, kuidas edendada eesti keele õpet ja noorte tegevust, infovahetust rootsi eestlaskonnas ning kuidas tagada meie ühiste kinnisvarade jätkusuutlikkus. Tööd on palju.

Üheksa REL osakonda ja 17 liikmesorganisatsiooni korraldasid üle Rootsi aktiivselt erinevaid tegevusi: keeleõpet, laste- ja noortetegevust, kontserte, näitusi, filmiõhtuid, teatrietendusi, aktuseid, kohtumisi, golfivõistluseid, talguid jne. Kohtuti vanade sõprade ja tuttavatega ning loodi uusi tutvusi ja kontakte inimestega, keda ühendab huvi ja armastus Eestimaa, eesti keele ja kultuuri vastu. Meie hulgast lahkus kümneid ja kümneid sündis juurde. Kurbust ja leina, rõõmu ja hardust oli kõikides peredes. 

Soovin tänada kõiki Rootsi Eestlaste liikmeid, kes toetasid meie tegevust liikmemaksu makstes, tegevustes osaledes või neid korraldades. Iseenesest ei toimu midagi. Aitäh teile! 

Mõned plaanid ei läinud sellel aastal nii nagu soovisime. Soov oli anda välja ajakirja “Rahvuslik Kontakt” neli numbrit. Kindlasti ei olnud põhjuseks toimetuse laiskus ega hoolimatus, vaid ajaoptimism ja vähene kogemus, et nelja numbri asemel jõudis teieni üks. Kerge on ülehinnata oma võimeid ja ajakulu tegevuste läbiviimiseks, kui see on vaid hobitegevus ja toimub pärast oma päris tööd ja teiste kohustuste kõrvalt. “Rahvusliku Kontakti” tellijatele kinnitame, et lubatud ajakirja 3 numbrit jõuavad teie postkasti uue aasta alguses ühe mahuka ja sisuka väljaandena.

Head meelt võime tunda aga selle üle, et noortetegevus on saanud nurgakivi Eesti Noored Rootsis ja nüüd on üleriikliku tegevuse arendamine noorte enda kätes. Eesti Valitsuse rahvastikuminister Riina Solman on usinalt asunud välja töötama rahvuskaaslaste programmi uut versiooni Globaalne Eesti, mille väljatöötamise protsessi on kaasatud ka Rootsi Eestlaste Liit. 

Soovin teile rahulikke jõule oma lähedaste seltsis ja õnnelikku uut aastat!

Uuel aastal uue hooga!

Sirle Sööt
REL juhatuse esimees


Et meil kõigil oleks ikka ja jälle kohtumisi inimestega, kellega saame südamest naerda ja tunda rõõmu ühiselt jagatud hetkedest. Hetk ESTO 2019 avamiselt Helsingis Senati väljakul 28.06.2019. / Det är viktigt att mötas med nya människor för att skratta och glädjas över de stunder man delar. Ett moment från öppningsceremonin av ESTO 2019 på Senatstorget i Helsingfors den 28/6 2019. Foto: Celine Sööt

År 2019 var ett märkesår för det estniska språket, jubileumsår för sång- och dansfesten och inte minst året då ESTO ägde rum. 80 år har passerat från den ökända Molotov-Ribbentrop pakten, 30 år från den Baltiska kedjan och 75 från den stora flykten undan kriget och den sovjetiska ockupationen. Vi firade även 100 årsjubileum för grundandet av det estniskpråkiga Universitetet i Tartu. Det var ett intensivt år.

Sverigeesternas 17:e Representantskap som valdes under hösten 2018 höll sitt första sammanträde i Estniska Huset i Lund. Ledamöter diskuterade frågor som rör estniskundervisningen och ungdomsverksamhet, informationsutbytet bland sverigeesterna samt hur vi kan säkerställa att våra gemensamma fastigheter förvaltas väl och fungerar som de ska. Vi har haft fullt upp.

De 9 REL avdelningar och 17 medlemsorganisationer var aktiva på många verksamhetsområden över hela Sverige: språkutbildningar, barn- och ungdomsaktiviteter, konserter, utställningar, filmkvällar, teaterföreställningar, högtidsfiranden och andra sammankomster men även golftävlingar, arbetsgillen och mycket annat. Det skedde många möten med gamla vänner och bekanta; det uppstod nya bekantskaper mellan människor som förenas av deras intresse och kärlek för Estland, det estniska språket och kulturen. Vi förlorade tiotals av våra medlemmar och vänner men kunde även välkomna många nya världsmedborgare och medlemmar. Alla har vi på något vis drabbats av sorg och glädje.

Jag vill tacka alla medlemmar i Sverigeesternas Riksförbund som har stött vår verksamhet genom att betala sin medlemsavgift, deltagit i verksamheter eller som själv har ordnat aktiviteter. Ingenting händer ju som bekant av sig själv. Tack till er alla! 

En del planer gick tyvärr inte som det var tänkt. Vår avsikt var att under 2019 publicera fyra nummer av tidningen ”Rahvuslik Kontakt” men vi lyckades med att komma ut med bara ett nummer. Anledningen till det tillkortakommandet var inte att redaktionen skulle ha varit lat eller oansvarig – det beror mer på vår oerfarenhet och en tendens att tidsoptimistiskt överskatta vår förmåga. Allt arbete sker ju helt på ideell grund och på fritiden, vid sidan av ordinarie yrkesarbete och andra plikter.

Till alla er som har beställt ”Rahvuslik Kontakt” erbjuder vi att de utlovade numren kommer ut i form av ett tjockt och omfattande samlingsnummer som levereras till er i början av det nya året.

Vi kan dock glädjas åt att vår ungdomsverksamhet har fått en ny grundsten i form av organisationen Sverigeesternas Ungdomsförbund, där arbetet med att utveckla ett rikstäckande nät av ungdomar sköts av ungdomar själva. Estlands regering, med befolkningsminister Riina Solman i spetsen har börjat utveckla en ny version av det statliga programmet för ester i världen där även Sverigeesternas Riksförbund ingår som partner och remissorgan.

Jag önskar er en vilsam jul bland nära och kära samt ett riktigt gott nytt år!

SIRLE SÖÖT
Ordförande för Sverigeesternas Riksförbund

 

Eelmine artikkelJõulujumalateenistused / Julgudstjänster
Järgmine artikkelEesti keelt saab pühapäeviti õppida läbi mängu Stockholmi Eesti Huvikoolis