Kalendri asemel leiate üritused rubriigist “Sündmused”

    857

    Sverigeesterna.se veebi uuendamise käigus on KALENDER asendatud rubriigiga “Sündmused”, mille leiate kolmel viisil: 

    RAHVUSLIK KONTAKT toimetus