Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö

1785

Pühapäeval, 24. märtsil kell 14 on kõik huvilised oodatud Stockholmi Eesti Majja, et värskendada oma teadmisi meie hõimurahvaste olukorrast Venemaal.  

Eestist on külas ajaloolane ja soome-ugri rahvaste uurija Jaak Prozes, kes peab esmalt ettekande teemal Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö. Seejärel vaatame Lennart Meri dokumentaalfilmi “Veelinnu rahvas” (1970). Ettekanne on eesti keeles. Filmil on inglisekeelsed subtiitrid. Eesti Maja restoran-kohvik on avatud. Üritus on tasuta.

Jaak Prozes on sündinud 1965 Tallinnas. Ta on tegelenud üle 30 aasta soome-ugri rahvastega. Ta on mitmete soome-ugri rahvastega koostööd arendava organisatsiooni asutajaid või taasasutajaid, hõimupäevade peamiseid korraldajaid alates 1988. aastast. Jaak Prozes on juhtinud mitmeid rahvusküsimustega tegelevaid organisatsioone, nagu Fenno-Ugria Asutus, Soome-Ugri Rahvaste Noorte Assotsiatsioon ja Eestimaa Rahvuste Ühendus.  Praegu on ta Fenno-Ugria Asutuse nõunik. Jaak Prozes on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal, kirjutanud soome-ugri rahvastest mõned raamatud ja u 300 artiklit.

Ettekandes “Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö” keskendutakse Venemaa soome-ugri rahvaste olukorrale, kasutades selleks  2010. aasta rahvaloenduse andmeid ja räägitakse soome-ugri rahvaste probleemidest, millest enim tekitab muret keeleline hääbumine.  Samuti tutvustatakse Venemaa soome-ugri rahvaste rahvuslikku organiseeritust ja soome-ugri rahvaste vahelise koostöö erinevaid aspekte.

“Veelinnu rahvas” on dokumentaalfilm soome-ugri ja samojeedi rahvaste ajaloost, nende arenguloost, keele- ja kultuurisuhetest. Kamassi, neenetsi, handi, komi, mari, karjala keele kõnelejaid on filmitud nende igapäevases elukeskkonnas 1960-1970. aastate vahetusel. Filmitud Neenetsimaal, Handi-Mansimaal, Usbekistanis, Komis, Marimaal, Karjalas ja Eestis. 

Korraldajad: Eesti Teaduslik Selts Rootsis, Eesti Kultuuri Koondis, Klubi Estetic, Rootsi Eestlaste Liit

Eelmine artikkelREL Facebooki grupis kehtestati ranged korra reeglid
Järgmine artikkelREL XVII Esinduskogu sai esimest korda kokku Lundis