ÜEKN resolutsioon EV Valitsusele ja Riigikogule: Eesti diasporaa huvide kaitseks

1886
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu täiskogu resolutsioon
 
Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) tunnustab ja tänab Eesti Vabariigi Riigikogu ja Valitsust sammude eest demokraatliku Eesti Vabariigi edendamisel. Eesti edu maailmas on silmatorkav ja väärib tähelepanu.
 
Eesti riiklik iseseisvus, rahvastiku ja kultuuri jätkusuutlik areng on ka ÜEKN tegevuse keskseks sihiks alates organisatsiooni loomisest 1954. aastal. Meie liikmesorganisatsioonid ja nende esindajad on kui Eesti kodanikudiplomaadid ja mainekujundajad, kes igapäevaselt tegutsevad paljudes maailma riikides.
 
ÜEKN eestlaste üleilmse katusorganisatsioonina seisab Eesti diasporaa ühiste huvide kaitsel nii Eestis kui üle maailma.
 
Tugevdamaks suhteid Eesti riigi ja välismaal elavate eestlaste vahel teeb ÜEKN täiskogu järgnevad ettepanekud:
  • Luua valitsuse juurde ühine töörühm, mis tegeleks Eesti diasporaa teemadega ning väliseestlaste esindaja (ministri/kantsleri) koha loomisega.
  • Rahvuskaaslaste programmi rahastamine taastada 2008. a majanduskriisile eelnenud mahus. ÜEKN soovib Rahvuskaaslaste programmi nõukokku vähemalt kolme ÜEKN esindajat.
  • Kaasata kõikide Eesti diasporaad ja nende järeltulijaid puudutavate seaduste loomeprotsessidesse järjekindlalt ka ÜEKN esindajaid. Informeerida ÜEKN-i vastavalt hea kaasamise tavale, kui meiega seotud seadusmuudatused on Eestis avaliku arutelu all.
  • Luua Riigikogus ametlik Eesti diasporaa komisjon, mis kohtub vähemalt kaks korda aastas, et arutada väliseesti küsimusi, koostööd ja ülemaailmse eestluse tugevdamist. Komisjoni raportid on avalikud ja valdkondlikele ministeeriumitele soovituslikud. Riik vastutaks selle komisjoni rahastamise eest ja komisjon alustaks tööd veel käesoleval sügisel.
  • Kinnitada suurpõgenemise mälestuspäev riikliku tähtpäevana. Tallinna sadamasse püstitada 1944. a septembrikuu põgenikele mälestusmärk. Tookord hukkus teadmata arv Eesti Vabariigi kodanikke.
  • ÜEKN soovitab Haridus- ja teadusministeeriumil Eesti ajaloo- ja kirjandusloo õppekavadesse viia sisse peatükid pagulasajaloo tutvustamiseks. 
ÜEKN ühendab väljaspool Eestit elavaid eestlasi, kes soovivad Eesti jätkusuutlikku arengusse oma panuse anda. Väljaspool Eestit elab praegu ligi 200 000 eestlast. Diasporaa kaasamine Eesti heaks on võimalus ja ressurss, mille kasutamine on Riigikogu ja Valitsuse eneste kätes.
 
ÜEKN täiskogu nimel,
Marju Rink-Abel /ÜEKN esimees/
Tallinnas 3. mail 2018
Eelmine artikkelÜEKN resolutsioon EV Valitsusele ja Riigikogule: Eesti laste õigus emakeelele vajab kaitset ka väljaspool Eestit!
Järgmine artikkelSES kutsub Kevadkontserdile „Tähti täis õhtu“ Eric Ericsonhallenis!