REL Esinduskogu 103. istung toimub virtuaalselt

514

REL Esinduskogu on avatud kõigile huvilistele. Registreerimine hiljemalt 16. aprillil e-posti teel es.an1718434114retse1718434114egire1718434114vs@of1718434114ni1718434114

 Laupäev, 17. aprill

12.00 Esinduskogu avamine – Presiidium: Leelo Pukk, Riina Noodapera, Aho Rebas, Evelyn Höglund
– Kvoorumi kinnitamine

12.10 Tervitus, Sirle Sööt, REL juhatuse esimees

12.15 Ülemaailmse eestluse programm, Keit Spiegel, Välisministeerium

12.30 – 13.30 Arutelud komisjonides (virtuaalsed töötoad)

– REL ajaloo- ja arhiivikomisjon, juht: Madli Wiiburg Walfridsson
– REL keelekomisjon, juht: Aili Salve
– REL kultuuri- ja noorsootöö komisjon, juht: Mart Nyman
– REL meedia- ja kommunikatsioonikomisjon + majanduskomisjon + integratsiooni ja juriidiliste küsimuste komisjon, arutelu juhid: Pille Pruulmann Vengerfeldt, Sirle Sööt
– REL poliitika- ja välisküsimuste komisjon, juht: Evelin Tamm
– REL Eestisse kolimise infokomisjon, arutelu juht: Leana Salu

13.30 – 14.00 PAUS

14.00 – 15.00 Kokkuvõte komisjonide tegevuse arendamisest – eesmärgid, tegevused, prioriteedid, vajalikud vahendid (Komisjonide esindajad)

15.00 – 15.15 PAUS

15.15 – 16.00 KOOLITUS 1 Sotsiaalmeedia efektiivne kasutamine ühingu tegevusesLiina Pulges

16.00 – 16.15 PAUS

16.15 – 17.00 KOOLITUS 2 REL veebi kalendri koolitus (s.h. fototöötlus)Sirle Sööt
 
17.00 – KÜBERKÕRTS

Pühapäev, 18. aprill

11.00 Esinduskogu 2. päeva avamine, presiidium: Leelo Pukk, Riina Noodapera, Aho Rebas, Evelyn Höglund

11.00 Tervitus, suursaadik Margus Kolga

11.10 Tervitus Eesti Noored Rootsis (ENR), esimees Nora Sööt

11.15 Kvoorumi kinnitamine

11.20 Otsus istungi põhikirja kohaselt kokkukutsumise kohta

11.22 Päevakorra kinnitamine

11.24 Protokolli kinnitajate ja häältelugejate valimine

11.25 Tegevus- ja majandusaruanne 2020, Sirle Sööt ja Rein Jüriado

11.50 Audiitori aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne, Rein Jüriado

11.55 Aruannete kinnitamine ja juhatuse vastutusest vabastamine

12.00- 12.15 PAUS

12.15 Valimised, Riina Noodapera

– REL juhatuse esimees
– REL juhatus
– REL audiitor ja revisjonikomisjon
– REL ajaloo- ja arhiivikomisjon
– REL integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjon
– REL keelekomisjon
– REL kultuuri- ja noorsootöö komisjon
– REL majanduskomisjon
– REL poliitika- ja välisküsimuste komisjon
– REL Eestisse kolimise infokomisjon
– REL meedia- ja kommunikatsiooni komisjon
– Valimiskomisjon

12.45 Otsus liikmemaksu kohta, Rein Jüriado 

12.50 Otsus kohaliku tegevuse toetamise kohta, Rein Jüriado 

12.55 -13.30 LÕUNA

13.30 Eelarve ja tegevuskava 2020, Sirle Sööt ja Rein Jüriado 

13.50 Ettepanekud ja resolutsioonid
– Kommunismikuritegude peatükk Rootsi koolihariduses, Evelin Tamm
– Arutelu etniliste vähemuste keskorganisatsioonide riigitoetuse tähtsusest ja demokraatia nõuetest, Sirle Sööt

14.20 Kohapeal algatatud küsimused

14.30  Lõpetamine ja hümn

Eelmine artikkelKülas käis filmi “Seltsimees laps” peategelane
Järgmine artikkelEesti vahet sõitvaid inimesi kutsutakse uurimisprojektis osalema