Viis südamesoovi rootsieestlastele EV 100. juubelil

2708

Fem förhoppningar till sverigeester vid Republiken Estland 100år:s firandet


Me seisame üksteise kõrval- rootsieestlased ja Eestimaa sõbrad- sellel ajaloolisel tähtpäeval ning tähistame üheskoos Eesti Vabariigi 100. juubelit.

Rootsi Eestlaste Liidu – rootsieestlaste ainsa üleriigilise keskorganisatsiooni esimehena tahaksin tänada kõiki, kes on läbi aegade aidanud kaasa rootsieestlaste demokraatlikule organiseerumisele ja kes on väärikalt esindanud eestlaskonda kui rahvusgruppi Rootsis.

Lubagem esitada tänasel päeval oma viis südamesoovi rootsieestlastele.

1. Iga eestlane Rootsis võiks kuuluda vähemalt ühte eesti organisatsiooni ja aidata kaasa selle tegevusele. Sügav kummardus teile, kes te aktiivselt lööte kaasa mitmetes organisatsioonides ja hoolitsete organiseeritud tegevuse jätkusuutlikkuse eest! Suur abi on igast kätepaarist, kes midagi kõige paremini oskab. Kes aitab kohvi keeta, kes ruumide eest hoolitseda, katust parandada, protokolli kirjutada, arhiivi korrastada, sütitavaid kõnesid pidada, tegevusi pildile ja fotodele jäädvustada, toimunut meedias kajastada, aruandeid kirjutada, finantside eest hoolitseda, suurelt mõelda ja tegevusi juhtida. Kui kõiki loetletud 10 erinevat tegevust teeb vaid 1-2 inimest, ei ole see ühing pikas perspektiivis jätkusuutlik. Kui igaüks teeb natuke, jaksame rohkem. Üheskoos, hea huumori ja positiivse energiaga on tore asju koos teha! Nii jaksame kümneid aastaid järjest. Kui siin kuulajaskonnas on inimesi, kes veel ei ole üheski eesti seltsis, siis minge mõne seltsi esimehe juurde ja küsige, kas teil on abi vaja. Kuidas ma saaksin kasulik olla? Ka lihtsalt liikmemaksuga tegevuse toetamisest on suur abi. 

2.Hoiame kokku, sest meid on vähe! Jätame kõrvale oma ego ja keerulised suhted isiklikul tasandil. Oleme asjalikud ja objektiivsed. Mõtleme ja ütleme MEIE, mitte MINA. Mõtleme oma kogukonnale kui tervikule – Göteborgi eestlased, Lääne-Rootsi eestlased, rootsieestlased.

3.Hoiame eesti keelt! Õpetame oma lastele ja lastelastele eesti keelt. Alustame sellest, et me räägime oma lastega omas keeles. Julgustame teistest rahvustest elukaaslasi õppima eesti keelt. ”Mina oskan sinu keelt, õpi sina minu keelt!” Keeleoskus avab ukse kultuuriruumi ja suhetesse ning muudab meie elu rikkamaks, avaramaks. Kasutame kommuuni poolt antud võimalust õppida emakeelt rootsi koolis. Käime pühapäeviti Eesti Majas Eesti Keeleklubis! Aitäh Kaja, Helle ja Eevi, et te Keeleklubi korraldate! Aitäh kõikidele vanematele, kes te oma lapsed sinna viite!

4.Hoiame kultuuripärandit! Paneme kirja traditsioonid ja mälestused. Märgime fotodel inimesed ja sündmused. Kogume, hoiame ja jagame teadmisi. Märgistame üheskoos eestlaste kultuurirajad Rootsis, mida meie järglased saaksid nutitelefon käes avastada. Teeme seda üheskoos REL Göteborgi osakond, Keeleklubi, Narva Veteranid, Göteborgi Segakoor, ELA, Koitjärve, GEORG!

5.Ehitame sildu Eesti ja Rootsi vahel, eestlaste ja rootslaste vahel ning globaalsete eestlaste vahel üle maailma. Ehitame infosildu. Vahendame kontakte. Edendame koostööd. Mõtleme ja räägime kaasa, kuidas muuta Eestit ja Rootsit veel paremaks. Mida meil on üksteiselt õppida? Mida koos ära annab teha?

Kõige tähtsam tänasel päeval on fakt, et Eesti on vaba!

Meie ülesanne on mäletada tänutundega neid, kes on aidanud Eesti riigi luua ja kes on võidelnud Eesti taasiseisvumise eest. Meie ülesanne on jutustada edasi Eesti vabaks saamise lugu. Eestist põgenemise lugusid. Lugusid vabadusvõitlusest. Me peame rääkima ja selgitama. Kui vaja, siis sekkuma, et ajaloo õudused enam ei korduks.

Vaba Eesti vajab meid – iga eestlast ja Eestimaa sõpra, kes elab võõrsil. Ta vajab meie toetust. On see siis meie esivanemate kodukoht või viimane puhkepaik, mille eest on vaja hoolt kanda. On need suhted meie sugulaste ja hõimlastega. Või hoopis meie kontaktid, teadmised või oskused, mida saame Eestiga jagada ka võõrsil elades.

Kõige tähtsam on hoolitseda selle eest, et meil endil, meie lastel ja lastelastel oleks side oma juurtega. Üksinda on raske. Selleks me siin olemegi, et üheskoos, üksteisele toeks olles, tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva ja hoida alal eesti keelt ja kultuuri ning sidet Eestiga! 

Hoiame Eestit! Oma meeltes ja südames!

Sirle Sööt
Rootsi Eestlaste Liidu esimees
es.an1718692898retse1718692898egire1718692898vs@to1718692898os.el1718692898riS1718692898
Köne esitatud 24.02.2018 Stockholmis ja
03.03.2018 Göteborgis


Vi står här bredvid varandra – sverigeester och Estlands vänner – på den historiska högtiden och firar tillsammans Republiken Estland 100 år.

Som ordförande för Sverigeesternas Riksförbund – numera den enda rikstäckande organisationen av sverigeester- skulle jag vilja tacka alla som genom åren har bidragit till ett demokratiskt organiserad estniskt föreningsliv i Sverige och som har på ett värdigt sätt representerat den estniska minoritetsgruppen i Sverige.

1.Varje sverigeest borde vara med åtminstone i en estnisk förening. Ett stort tack till dem som finner råd och energi att vara med i flera organisationer. Om det finns någon i publiken som inte är med i någon organisation, kom & hjälp till! Fråga gärna- hur kan jag bidra?

2.Låt oss hålla ihop. Vi är ju inte så många! Vi borde tänka och säga oftare VI istället för JAG.

3. Vi ska bevara estniska språket! Varje språk är som en gåva. Flerspråkiga barn är rikare. Språkkunskap är som en dörr till kulturen och relationer och ger ett rikare liv. Det kan också öppna dörren till din kärestas hjärta och även till hennes/hans föräldrars hjärtan.

4. Vi ska bevara vårt estniska kulturarv i Sverige! Vi skriver ner gamla traditioner och minnen. Vi antecknar vilka som är med på gamla fotografier. Vi samlar, bevarar och delar vår kunskap om sverigeesternas traditioner. Vi markerar våra estniska kulturspår i Sverige som generationer efter oss kan upptäcka.

5.Vi ska bygga broar mellan Estland och Sverige, mellan ester och svenskar. Vi ska förmedla information och kontakter. Tänka och hjälpa till hur man kan göra livet i Estland och Sverige bättre med kunskap som finns på båda sidor av Östersjön.

Allra viktigaste idag är att Estland är ett fritt och demokratiskt styrt land. Vår plikt är att minnas alla dem som kämpade för Estlands frihet för hundra år sedan när landet grundades och dem som oförtröttligt kämpade under ockupationstiden för att hålla visionen om friheten levande trots de ogynnsamma politiska förhållandena i Sverige. Vi måste fortsätta att berätta våra historier om flykten till Sverige, om den politiska kampen i det nya landet. Vi måste berätta och förklara för att det aldrig glöms bort och att hemskheterna aldrig upprepas.

Det fria Estland behöver oss – varje est och estlandsvän i utlandet. Vi får inte glömma det – vare sig det gäller våra förfäders gårdar eller gravplatser eller våra släktingar. Det kan också gälla våra kontakter, erfarenheter och kunskaper som kan vara till nytta i Estland.

Det viktigaste för vår gemensamma framtid är att vi och våra barn och barnbarn inte glömmer våra rötter och banden med de tidigare generationerna i Estland. Det är något man bäst gör tillsammans med de som delar samma historia. Det är därför vi är här idag.

Att fira Republiken Estlands födelsedag, det estniska språket, kulturen och våra täta band med Estland.

Leve Estland!

Sirle Sööt
Ordförande för Sverigeesternas Riksförbund
es.re1718692898tseeg1718692898irevs1718692898@toos1718692898.elri1718692898S1718692898

Eelmine artikkelSugen att lära dig estniska?
Järgmine artikkelKultuurirajad.se on nüüd avatud kaastööks