Üleilma eesti keele õpetajate kohtumine Stockholmis

3604
Üle ilma kokku tulnud eesti keele õpetajad ja esinejad Stockholmi Eesti Majas 12.03.2016 Stockholmi Eesti Majas

På svenska: Estnisklärare från hela världen träffades i Stockholm


Igal aastal umbes emakeelepäeva paiku saavad välismaa koolides, huviringides ja seltsides eesti keelt õpetavad inimesed erinevates Euroopa linnades kokku, et jagada oma kogemusi ja mõtteid eesti keele õpetamise osas. Eesti keelt õpetatakse teatavasti üle kogu Euroopa ja viimastel aastatel on õpetuskohti märkimisväärselt juurde tulnud, sestap on üritusel alati mitukümmend õpetajat väga paljudest õpetuskohtadest.   

Viimane üleilma eesti keele õpetajate kokkusaamine toimus 10.–13. märtsil Stockholmis. Aasta varem saadi kokku Luksemburgis, ning järgmisel aastal toimub üritus juba Brüsselis. Stockholmi kokkusaamine oli traditsioonilise ürituse kavaga võrreldes päeva võrra pikem, sest Stockholm on eesti keele õpetamise seisukohalt üsna erakordne koht – võrreldes suurema osaga teistest välismaa paikadest, õpetatakse eesti keelt rohkemates vormides ja erinevatele sihtgruppidele. Nii oli kohaletulnutele reede ennelõunal võimalik tutvustada Stockholmi Eesti Kooli ja Stockholmi Eesti Lasteaeda “Pääsuke”, laupäev kulus üldisele konverentsiarutelule ja pühapäeval sai külastada Stockholmi Eesti Huvikooli tunde.  

Programm oli seekord äärmiselt tihe ning töö kestis varahommikutest hilisõhtuteni. Peale selle, et õpetajatel oli võimalik omavahel suuremates ja väiksemates gruppides oma töö erinevaid aspekte ja väljundeid arutada, sisaldas programm ka kultuurilisemat osa. Näiteks said huvilised igal õhtul võtta osa ööülikoolidest ja kuulata ettekandeid mitmest erinevast valdkonnast. Ööülikoolides esinesid näiteks Valdur Mikita ja Rainer Kuuba, ettekandeid pidasid muu hulgas Martin Ehala, Kätlin Kaldmaa ja Kristiina Kass. Laupäevase konverentsipäeva peaesineja oli polüglott ja tõlkija Daniel Tammet, kes on avaldanud mitu raamatut oma elust kõrgfuntksionaalse autistliku savanti sündroomiga. Konverentsi programmi koostamisel lähtuti põhimõttest, et kogu üritus peab olema praktilise väljundiga, ent osalejaid ka inspireerima ja motiveerima. 

Konverents toimus Stockholmi Eesti Majas ja eesti keele õpetuskohtades üle Stockholmi ning programmist võttis osa üle 80 õpetaja 13 riigist ja 45 õpetuskeskusest.  Konverentsi peakorraldaja oli Rootsi Eeslaste Liit. Ürituse korraldamist toetasid haridus- ja teadusministeeriumi rahvuskaaslaste programm, Eesti Välisministeerium, REL kultuurifond, Eesti Komitee Fond, Eesti Kultuuri Koondis, Emakeele Selts ja eraisikutest sponsorid. 

Mall Pesti, Daniel Tammet 11.03.2016 Eesti Saatkonnas Stockholmis Foto: Aili Suiste Rundin
Populaarse õpiku “E nagu Eesti” autor Mall Pesti ja rahvusvaheliselt tuntud matemaatikageenius ja raamatu “Sündinud sinisel päeval” (Born on a Blue Day) autor Daniel Tammet 11.03.2016 Eesti Saatkonnas Stockholmis Foto: Aili Suiste Rundin
Eesti keele õpetajaid võõrrustanud EV suursaadik Stockholmis Merle Pajula on ka ise hariduselt eesti filoloog
Eesti keele õpetajaid võõrustanud EV suursaadik Stockholmis Merle Pajula on ka ise hariduselt eesti filoloog Foto: Aili Suiste Rundin
2015.a. õpetajate kohtumise peakorraldaja Mari-Liis Kivioja (Luksemburgi Eesti Kool) ja 2016.a. kohtumise peakorraldaja Sirle Sööt (Stockholmi Eesti Huvikool) 11.03.2016 EV Suursaatkonnas Stockholmis Foto: Aili Suiste Rundin
2015.a. õpetajate kohtumise peakorraldaja Mari-Liis Kivioja (Luksemburgi Eesti Kool) ja 2016.a. kohtumise peakorraldaja Sirle Sööt (Stockholmi Eesti Huvikool) 11.03.2016 EV Suursaatkonnas Stockholmis Foto: Aili Suiste Rundin

Programm

Osalejad riikide ja koolide kaupa

Osalejate nimekiri

Kätlin Aare, REL keele-, kultuuri- ja noorsootöö komisjoni liige
moc.l1721355844iamto1721355844h@a.n1721355844ilt2k1721355844
Foto: Aili Suiste Rundin. Üle ilma kokku tulnud eesti keele õpetajad ja esinejad Stockholmi Eesti Majas


Varje år ungefär vid tiden för den estniska modersmålsdagen träffas ett stort antal estnisklärare verksamma i utländska skolor, studiecirklar och föreningar i olika europeiska städer för att dela med sig av sina erfarenheter och tankar om estniskundervisning. Estniska lärs som känt ut över hela Europa och de senaste åren har antalet undervisningsplatser märkbart ökat, varför evenemangen alltid bevistas av många tiotals lärare från ett stort antal undervisningsplatser.

Det senaste internationella mötet för världens estnisklärare ägde rum i Stockholm mellan 10 och 13 mars. Året innan träffades man i Luxemburg och nästa år hålls mötet i Bryssel. Jämfört med det sedvanliga aktivitetsprogrammet pågick mötet i Stockholm en dag längre, då Stockholm är en tämligen enastående plats vad gäller estniskundervisning – jämfört med större delen av andra platser världen över, lärs estniska ut i fler former och till flera olika målgrupper. Således hade deltagarna möjlighet att på fredagsförmiddagen besöka och bekanta sig med Stockholms estniska skola och förskolan “Pääsuke”, lördagen ägnades åt de generella konferenssamtalen och på söndagen fick deltagarna besöka en lektion på Stockholms estniska kulturskola.

Programmet var denna gång ytterst späckat och arbetet pågick från tidig morgon till sent på kvällen. Förutom att lärarna hade möjlighet att sinsemellan diskutera sina arbetens olika aspekter och uttryck i större och mindre grupper, innehöll programmet även en del av mer kulturellt slag. Exempelvis kunde de som var intresserade varje kväll delta i de s.k. nattuniversiteten och lyssna på föredrag på flera olika områden. Bland andra framträdde Valdur Mikita och Rainer Kuuba, föredrag hölls av Martin Ehala, Kätlin Kaldmaa och Kristiina Kass med flera. Huvudtalaren på lördagens konferensdag var polyglotten och översättaren Daniel Tammet som har publicerat flera böcker om sitt liv med syndromet högfungerande autism/savant. Konferensprogrammet utformades utifrån grundidén att hela evenemanget måste ha ett praktiskt uttryck samtidigt som det ska inspirera och motivera deltagarna.

Konferensen ägde huvudsakligen rum i Estniska huset i Stockholm och på olika platser över hela Stockholm där det undervisas i estniska. I programmet deltog över 80 lärare från 13 länder och 45 undervisningsplatser. Konferensens huvudarrangör var Sverigeesternas riksförbund. Evenemangets arrangerande stöddes ekonomiskt av det estniska utbildnings- och vetenskapsdepartementet, utrikesdepartementet, REL:s kulturfond, Estniska kommitténs fond, Estniska kultursamfundet, Estniska modersmålssällskapet och privata sponsorer.

Kätlin Aare, medlem i REL:s språkutskott
moc.l1721355844iamto1721355844h@a.n1721355844ilt2k1721355844 
Foto: Aili Suiste Rundin. Estnisklärare från hela Europa samlades i Estniska Huset i Stockholm 

Mall Pesti, Daniel Tammet 11.03.2016 Eesti Saatkonnas Stockholmis Foto: Aili Suiste Rundin
Författaren till populära läroboken “E nagu Eesti” (E som Estland) Mall Pesti och den internationellt kände mattebegåvningen  och författaren till boken Född en blå dag (Born on a Blue Day) Daniel Tammet 2016-03-11 i Estlands Ambassad Foto: Aili Suiste Rundin
Eesti keele õpetajaid võõrrustanud EV suursaadik Stockholmis Merle Pajula on ka ise hariduselt eesti filoloog
Ambassadören Merle Pajula själv är språkvetare från Tartu universitet. Foto: Aili Suiste Rundin
2015.a. õpetajate kohtumise peakorraldaja Mari-Liis Kivioja (Luksemburgi Eesti Kool) ja 2016.a. kohtumise peakorraldaja Sirle Sööt (Stockholmi Eesti Huvikool) 11.03.2016 EV Suursaatkonnas Stockholmis Foto: Aili Suiste Rundin
Huvudarrangörerna för de internationella estnisklärarträffarna- 2015 Mari-Liis Kivioja (Estniska Skolan i Luxemburg) och 2016 Sirle Sööt (Estniska Kulturskolan i Stockholm) 2016-03-11 i Estlands ambassad Foto: Aili Suiste Rundin

Eelmine artikkel20 aastat REL-i eesti keele intensiivkursuseid ülikoolilinnas Tartus
Järgmine artikkelAho Rebas 70