Eesti kinnistute pärijatel kiire end omanikuks vormistada

4101
Foto: Marko Vainu, Creative Commons

Uppmaning till samtliga personer som ärvt fastigheter i Estland, men inte ännu gjort ansökan om lagfart


 

Tartu maakohtu alla kuuluv kinnistusosakond palub selle aasta lõpuks end omanikuks vormistada kinnistute pärijatel, kes ei ole seda veel teinud.

Et anda aga kõigile omanikele vabatahtlikuks vormistamiseks piisavalt aega, pikendab kinnistusosakond esialgset 1. novembri tähtaega aasta lõpuni. Senine tagasiside näitas, et valdavalt oli pärimine jäänud lõpuni vormistamata teadmatusest.

Allpool leiate Rootsi keeles informatsiooni Eestis kinnisvara pärinud inimestele, kes peaksid end registreerima kinnisvara omanikena.

Informatsiooni eesti keeles leiate siit: http://www.kohus.ee/et/ajakirjanikule/uudised/kinnistute-parijad-saavad-end-vabatahtlikult-omanikuks-vormistada-aasta

REGISTRERING AV ÄGARE I ESTNISKA FASTIGHETSREGISTRET

Estniska fastighetsregistret meddelar att man uppmanar samtliga personer som ärvt fastigheter i Estland, men inte ännu gjort ansökan om lagfart baserat på arv eller testamente, att göra så genast, och helst innan 2016 års slut.

Enligt estniska Skattemyndigheten (est: Maksu- ja Tolliamet) finns det flera tusentals fastigheter där den registrerade ägaren är avliden utan att någon har begärt att bli införd som ny ägare.

Under nästa år kommer fastighetsregistret skicka ut förelägganden om att ansöka om lagfart.

Om arvingarna inte gör ansökan inom den tid som framkommer i föreläggandet kan de komma att bli skyldiga att betala ett förseningsvite om 200 EUR.

”Uppgifterna i fastighetsregistret ska spegla verkligheten. Därför uppmanar vi att de nya ägarna gör en ansökan om lagfart”, förklarar fastighets- och registeravdelningens direktör Virve Altuhova på estniska domstolarnas hemsida.

Ansökan om införande i fastighetsregistret kan göras elektroniskt via fastighetsportalen (est: kinnistuportaal) eller via notarius publicus. Ansökan via portalen är avgiftsfri.

Om fastigheten ifråga t.ex. ärvts genom en svensk arvsprocess kan inte en elektronisk ansökan göras. Då måste man via notarius publicus i Estland inge den hos svenska Skatteverket registrerade bouppteckningen försedd med Skatteverkets underskrift och stämpel samt en Apostille.

Sedan skall bouppteckningen översättas till estniska, enklast av översättare som är godkänd av estnisk notarius publicus eller av estnisk sk vandetõlk (edsvuren tolk). Notarien i Estland upprättar därefter en ansökan till estniska fastighetsregistret om införing som fastighetsägare (det som i Sverige kallas för lagfart) i fastighetsregistret. Notarius publicus i Estland tar betalt för sitt arbete enligt lagstadgad tabell.

Här finner du länk till estniska notariernas samfund med kontaktuppgifter till samtliga notarii publici: https://www.notar.ee/18383

Här är länken till fastighetsportalen: https://kinnistuportaal.rik.ee/KAEP/Login.aspx (estniskt ID-kort krävs för inloggning).

Behöver du juridisk rådgivning med anledning av ovanstående kan du kontakta Karolina Ullman, svensk och estnisk advokat, verksam i Estland sedan 2004.

Kontaktuppgifter:

e-post: ee.wa1719330527ldroj1719330527n@nam1719330527llu.a1719330527nilor1719330527ak1719330527
tel: +372 66 76 440
adress: NJORD Advokaadibüroo, Veerenni 24-D, 10135 Tallinn, Estland
www.njordlaw.ee

Eelmine artikkelInspiratsioonipäev Uppsalas
Järgmine artikkelStockholmi Eesti Segakoori jõulukontsert