REL läheb Almedalenile sõnumiga: #StopNordStream2

2760
Nord Stream gaasitoru Läänemeres, autor: Karl Nigesen

Sverigeesternas Riksförbund (REL) åker till Almedalen med budskapet #STOPNORDSTREAM2


Ei ole paremat kohta, kus poliitikutel ja ajakirjanikel nööbist kinni haarata, kui Almedaleni poliitikanädalal Gotlandil. 

Rootsi Eestlaste Liidu delegatsioon sõidab Gotlandile, et osaleda 4.-5. juulil Almedaleni poliitikanädalal. Kavas on külastada erinevaid julgeolekuteemalisi seminare ja korraldada ka ise seminar. 

Nord Stream 2- Ohutu äriprojekt või risk Läänemere julgeolekule ja keskkonnale?
5. juulil kell 13 Mellangatan 21 (Frälsningsarmén ruumides)

 • Anke Schmidt Felzmann (välispoliitika analüütik, Välispoliitika Instituut)
 • Patrik Oksanen (ajakirjanik, julgeolekuteemalised artiklid Mitt Media kontsernis) 
 • Hans Wallmark (Riigipäeva liige, Moderaatide kõneisik julgeolekuküsimustes)
 • Sirle Sööt (Rootsi Eestlaste Liit, esimees)

Nord Streami kontsern tahab kasutada Slite sadamat kahe uue gaasitoru-NordStream2 (NS2) paigaldamiseks Venemaa ja Saksamaa vahele. Gotlandi omavalitsusele tähendab see sissetulekuid ja uusi töökohti. Samal ajal protesteerivad paljud eksperdid ja poliitikud viidates julgeoleku- ja energia- ning keskkonnaküsimustele.  

Seminari eesmärk on tõsta esile kõik poolt- ja vastuargumendid NS2 projektile, mis ei puuduta ainult Gotlandit ja Rootsit, vaid ka kõiki Läänemere riike ning Euroopa Liitdu kliima- ja energiapoliitikat. 

 • Miks protesteerivad kümme riiki ja soovivad, et NS2 peatatakse?
 • Mis on Rootsil võita lühiajaliselt või kaotada pikas perspektiivis, kui ta lubab paigaldada veel ühe gaasitoru Läänemerre?
 • Kas NS2 on ainult äriprojekt või anname Venemaale võimaluse NS2 abil laiendada oma huvisfääri Rootsi territooriumil?
 • Kas Läänemere julgeoleku ja keskkonna kaitsmine ning Pariisi-lepingu kohaselt CO2 saaste vähendamine on võimalik samaaegselt NS2 projektiga?
 • Nord Stream´i poleks kunagi ehitatud nõukogude ajal, vaid see oli võimalik ajal, kui Lääs hellitas lootust normaalselt toimivast Venemaast. Nüüd käitub Venemaa taas vaenulikult oma naaberriikide suhtes. Kas on sobilik anda ettevõttele, mille enamusosanik on Gazprom, luba uurida Läänemere põhja Rootsi majandusvööndis või üürida Slite sadam Gotlandil? 
 • Mida peaks Rootsi ette võtma? Kes peaks konkreetseid samme astuma?

Kel huvi ja võimalust, tulge Gotlandile! Lisalaevad ja lennukid sõidavad!

Pole juhus, et Almedaleni seminaridel osalevad ka eesti tipp-poliitikud ja asjatundjad: 
– Eesti välisminister Marina Kaljurand ja EV President T.H.Ilvese staabi julgeoleku nõunik Merle Maigre “Balti riike pole võimalik isoleerida” 4. juuli kl 9-10.30
– Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri LuikJulgeoleku väljakutsed Balti regioonis” 4. juuli kl 10.30-11.15
– EV President T.H. Ilves “Lääneliku maailma lõpp?” 5. juulil kl 11-12.30

Loe lähemalt: 
– Almedalen 2016 programm
– Almedalen.se

REL tegevust Almedalenil saab jälgida Twitteris @sverigeesterna #STOPNORDSTREAM2 ja meie Facebooki lehel.

Sirle Sööt
moc.l1721879048iamg@1721879048toos.1721879048elris1721879048


Det finns inget bättre ställe i världen för att prata med politiker och journalister än Almedalsveckan på Gotland.

Sverigeesternas förbunds delegation åker till Gotland för att under två dagar, den 4/7 och den 5/7 delta i politikerveckan. Dels har man planerat in ett antal seminariebesök, främst med fokus på säkerhetsfrågorna, dels kommer man även själv att ordna ett seminarium kring huruvida det är vettigt att låta ryska statliga Gazprom att investera i Slite hamn.

Nord Stream 2 – Harmlöst affärsprojekt eller risk för Östersjöns säkerhet & miljö?den 5 juli kl 13 Mellangatan 21 (hos Frälsningsarmén)

 • Anke Schmidt Felzmann (forskare, Utrikespolitiska Institutet)
 • Patrik Oksanen (Ledarskribent, MittMedia med inriktning på Säkerhetspolitik) 
 • Hans Wallmark (Riksdagsledamot, Moderaternas försvarspolitiska talesperson)
 • Sirle Sööt (Sverigeesternas Riksförbund, ordförande)

Nord Stream konsortiet vill använda Slite hamn för att bygga två nya gasledningar mellan Ryssland och Tyskland- NordStream2 (NS2). För Gotlands region betyder det inkomster och nya arbetsplatser. Samtidigt protesterar många experter & politiker med hänvisning till säkerhetspolitik, energi och miljöfrågor.

Syftet med seminariet är att lyfta alla för- eller motargument med Nord Stream 2 som berör inte bara Gotland och Sverige utan alla länder runt Östersjön samt även EU klimat- och energipolitik.

 • Varför protesterar tio länder och vill stoppa NS2?
 • Vad har Sverige att vinna på kort sikt och förlora på lång sikt om Sverige tillåter bygga ytterligare gasledningar i Östersjön?
 • Är det bara ett affärsprojekt eller bjuder vi in Ryssland med NS2 till att utvidga sin intressesfär in på svenskt territorium?
 • Går det att värna säkerhet och miljö i Östersjön samt följa Parisavtalet om minskade CO2-utsläpp med NS2?
 • Nord Stream hade aldrig byggts under sovjettiden, utan var möjlig under en tid av förhoppningar om en normalt fungerande Ryssland. Nu är dock Ryssland tillbaka i ett fientligt agerande mot sina grannländer. Är det lämpligt att ge tillstånd till NS2 AG – ett företag där Gazprom är majoritetsägare, för att utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon?
 • Hur ska Sverige agera? Vem som ska agera?

Alla som har intresse och möjlighet att ta sig till Gotland är hjärtligt välkomna!

Det är heller inte en slump att även estniska topp-politiker och experter deltar i Almedalen:
– Estlands utrikesminister Marina KaljurandNej. Det går inte att isolera Baltikum” 4/7 kl 9-10.30 och kl 13.00 – 13.20 Ledarredaktionen special: Säkerhetspolitik i snabb förändring”
– Chef för det internationella centret för försvar och säkerhet – Jüri Luik “Säkerhetsutmaningar i Östersjöregionenden 4/74. kl 10.30 – 11.15
Estlands president Toomas Hendrik Ilves “Slutet av västvärlden?” den 5/7 kl 11 – 12.30

Läs mer:
Almedalen 2016 programm
Almedalen.se

REL’s aktiviteter på Gotland kan följas via Twitter, @sverigeesterna #STOPNORDSTREAM2 samt på vår Facebooksida.

Sirle Sööt
moc.l1721879048iamg@1721879048toos.1721879048elris1721879048

Eelmine artikkelKonverents „Eesti keel ja kultuur maailmas V”
Järgmine artikkelVarför bör Nord Stream 2 stoppas?