På svenska     In english


 

Laupäeval, 23. aprillil toimus Stockholmi Eesti Majas Rootsi Eestlaste
Liidu Esinduskogu 111. korraline istung. Võeti vastu resolutsioon,
milles väljendatakse muret Läänemere piirkonna süvenenud
julgeolekuvaakumi pärast.

Juhitakse tähelepanu, et Rootsi Gotlandi Slite sadamaga seonduvadel kohalikel otsustel on julgeoleku- ja keskkonnapoliitiline mõju kõikidele Läänemereäärsetele riikidele. Nende otsuste tähendus Läänemere keskkonnakaitse ja Venemaale kehtestatud sanktsioonide valguses vajab Rootsi ühiskonnas senisest ulatuslikumat arutelu.

”Oleme murelikult jälginud arenguid Läänemere mõlemal kaldal. Nord Streami paigaldatavad gaasijuhtmed on keskkonnaohuna arvestatavaks riskifaktoriks meie niigi saastunud Läänemerele. Viimaste nädalate sündmused näitavad taas ilmekalt, et Putini Venemaa käitumine ei ole usaldusväärne nii keskkonna kui piirkonna julgeoleku aspektist. Ja nagu teada, siis 50% Nord Streami osakutest kuuluvad Gazpromile,” ütles Evelin Tamm, REL poliitika- ja väliskomisjoni juht, resolutsiooni tagamaid kommenteerides.

“Gotland on strateegiline baas igale Läänemerd valitseda soovivale riigile. Kui mõelda Venemaa käitumisele oma naaberriikide suhtes, siis võib Slite sadama väljarentimine ohustada nii Rootsi kui Eesti turvalisust. On oluline, et Rootsi ei annaks venelastele vaba ligipääsu Gotlandile ja tugevdaks kaitsevõimet kogu saarel,” leiab Aho Rebas, Rootsi Eestlaste Liidu aseesimees, endine Eesti Kaitseväe peainspektor ja luure ja vastuluure ülem.

5. veebruaril tegi Rootsi Eestlaste Liit pöördumise Rootsi Valitsusele, juhtimaks tähelepanu Gotlandi Slite sadama renditehingutega seonduvatele julgeolekupoliitiliste ohtudele ja piirkonna kaitsevõime tugevdamise vajadusele. Välisminister Margot Wallström vastas oma kirjas, et Rootsis on omavalitsustel kohalike investeeringute osas suhteliselt lahtised käed. Ta kinnitas, et Rootsi Valitsus kavandab ajavahemikus 1916 – 2020 kaitsejõudude lisaeelarvesse 10,2 miljardit rootsi krooni.

Rootsi Eestlaste Liit on Rootsi eestlasi ühendav katusorganisatsioon, millel on 25 liikmesorganisatsiooni ja osakonda üle kogu Rootsi. Rootsi Eestlaste Liit on ühendavaks sillaks eestlaste vahel Rootsis, Eestis ja mujal maailmas. Liidu peamisteks eesmärkideks on Rootsi eestlaste huvide kaitsmine, eesti keele ja kultuuri säilitamine, Eestit ja Rootsi eestlasi käsitleva informatsiooni levitamine.

Resolutsiooni tekst

Rootsi Eestlaste Liidu esinduskogu tunneb muret süvenenud julgeolekuvaakumi pärast Läänemere piirkonnas. Gotlandi omavalitsus otsustab Slite sadama rendile andmise Venemaa Gazpromi 50% osalusega energiaettevõttele Nord Stream. Projektiga seotud laiemad julgeoleku- ja keskkonnaaspektid, mis puudutavad kõiki Läänemereäärseid riike, on seni jäänud vajaliku tähelepanuta. Peame oluliseks, et kiiremas korras käivituks ühiskondlik debatt NordStream2 projekti laiemast tähendusest Venemaale kehtestatud sanktsioonide ja Läänemere keskkonnakaitse valguses.

Lisad
Rootsi Valitsusele tehtud pöördumine
Välisminister Margot Wallströmi vastus ja selle kommenteeritud tõlge

Kontakt

Sirle Sööt,
REL juhatuse esimees
tel +46725190480
moc1716318588.liam1716318588g@too1716318588s.elr1716318588is1716318588Evelin Tamm,
REL poliitika- ja väliskomisjoni juht
moc.l1716318588iamg@1716318588nilev1716318588emmat1716318588

 


 

Ryssarna måste stoppas i Slite hamn

Gotlands lokalpolitiker måste stoppas från att hyra ut Slite hamn till Nord Stream som till hälften ägs av ryska Gazprom. Gotland utgör en strategisk bas för varje stat som vill behärska Östersjöområdet.

Med tanke på Rysslands agerande mot sina grannländer, skulle en uthyrning av Slite hamn på ett orimligt sätt hota både Sveriges och Estlands säkerhet. Dessutom skulle Sverige ännu mer dras in i Rysslands expanderade intressesfär.

På Sverigeesternas Riksförbunds årsstämma antogs en resolution som uttrycker oro över bristen på säkerhet i Östersjöområdet. Lokala beslut om Slite hamn på Gotland påverkar både miljö och säkerhet i alla länder kring Östersjön.

”Vi har med oro följt utvecklingen på ömse sidor om Östersjön. Gasledningen Nord Stream utgör en väsentlig riskfaktor för miljön i Östersjön. De senaste årens händelser har tydligt visat att Rysslands agerande inte är trovärdigt med tanke på vare sig miljön eller säkerheten”, säger Evelin Tamm, ordförande för Sverigeesternas Riksförbunds kommitté för politik och utrikes relationer.

”Gotland utgör en strategisk bas för varje stat som vill behärska Östersjöområdet. Med tanke på Rysslands agerande mot sina grannländer, skulle en uthyrning av Slite hamn på ett orimligt sätt hota både Sveriges och Estlands säkerhet. Det är viktigt att Sverige hindrar ryssarna från att få tillträde till hamnen och att man stärker det militära försvaret av hela Gotland”, anser Aho Rebas, vice ordförande för Sverigeesternas Riksförbund och f.d. försvarsinspektör och chef för Estlands militära underrättelse- och säkerhetstjänst.

Ytterligare information:

Evelin Tamm,
ordförande för Sverigeesternas Riksförbunds kommitté för politik och utrikes relationer
moc.l1716318588iamg@1716318588nilev1716318588emmat1716318588

Aho Rebas,
vice ordförande för Sverigeesternas Riksförbund
es.oo1716318588hay@s1716318588abero1716318588ha1716318588
0705593007

Sirle Sööt,
ordförande för Sverigeesternas Riksförbund
moc.l1716318588iamg@1716318588toos.1716318588elris1716318588

 


 

Swedish Estonians take action against Nord Stream in Gotland

On Saturday 23rd April the Estonian National Congress in Sweden (ENCS) adopted a resolution to express concern regarding international security in the Baltic Sea area.

The Congress pointed out that decisions which are about to be made by the Gotland Island local authorities could severely impact security and environment in the Baltic Sea.

Evelin Tamm, Chairman of the ENCS Committee on Politics and International Affairs, said “We follow the developments on both shores of the Baltic Sea very closely and, as a result, we are deeply concerned about the forthcoming decisions.

The ‘Nord Stream’ company wishes to expand its service facilities in the harbour at Slite in the expectation of increased investment and work opportunities for the local authorities. This, however, is a potentially serious risk, which needs to be examined in a wider context and which demands greater public debate.”

The resolution follows a response from Margot Wallström, the Swedish Foreign Minister, to a letter that the ENCS had sent to her on 5th February. In her reply she states that Sweden will follow international agreements and that the local authorities on Gotland have a high level of independence to make those types of decisions.

The ENCS resolution points out the risk arising from the Nord Stream investments on Gotland. The actions of Nord Stream can, in future, be used as a way to legitimise the expansion of the Kreml´s sphere of interest in the Baltic Sea.

“Gotland is a strategic base to all who want to control the Baltic Sea. When one thinks about Putin’s recent behaviour towards its neighbouring countries the leasing of Slite Harbour facilities to Gazprom could put both Swedish and Estonian security at risk”, said
Aho Rebas, Member of the ENCS Committee on Politics and International Affairs and former Inspector General of Estonian Defence Forces and former Head of Estonian Intelligence and Counterintelligence Services.

The Estonian National Congress in Sweden (ENCS) is an association of Estonian organisations in Sweden comprising 25 member organisations and local groups all over Sweden. The main task of the ENCS is to represent the interest of the Estonian community living in Sweden.

Contacts

Sirle Sööt,
Chairman of ENCS
+46 72-519 0480
moc.l1716318588iamg@1716318588toos.1716318588elris1716318588

Evelin Tamm,
Chairman of ENCS Committee on Politics and International
Affairs moc.l1716318588iamg@1716318588nilev1716318588emmat1716318588

Rootsi Eestlaste Liit
Estonian National Congress in Sweden
Wallingatan 34
111 24 Stockholm
Sweden
www.sverigeesterna.se

 

Foto: Assenmacher, Wikimedia Commons

Eelmine artikkelGöteborgi lähistel Koitjärvel peeti 11. juunil suvepäeva
Järgmine artikkelGotlandi liberaalid: Nord Stream II tuleb peatada