Juhatus / Styrelse

Esimees / Ordförande
Sirle Sööt (Stockholm)
sirle.soot@gmail.com
+ 46 72-519 04 80
Foto: Erakogu (2016)

Aseesimees/
Vice-ordförande
Eevi Voit
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)
eevivoit@gmail.com 

Foto: Aili Suiste Rundin (2016)
Aseesimees/
Vice-ordförande
Evelin Tamm (Stockholm)
tammevelin@gmail.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Aseesimees/
Vice-ordförande
Aili Salve
(Lääne-Rootsi / Västra-Sverige)
sveaest@gmail.com
Foto: Sirle Sööt (2018)

 

 

 

Sekretär/
Sekreterare
Liine Jaanivald
(Ida-Rootsi /
Östra Sverige)
liine.jaanivald@gmail.com
Foto: Erakogu
Laekur/
Kassör
Rein Jüriado
(Stockholm)
rein_j@hotmail.com
Foto: Erakogu

Juhatuse liige/
Ledamot

Kaja Jakobsen

(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)

 

Foto: Aili Suiste Rundin (2017)

 

 

 

Juhatuse liige/
Ledamot
Hedi-Katre Kriit
(Põhja-Rootsi / Norrland)

 
Foto: Erakogu

Juhatuse liige/
Ledamot
Meeme Nugin
(Lõuna-Rootsi /
Södra Sverige)

Foto: Aili Suiste Rundin (2017)

Juhatuse liige/
Ledamot 
Inga Leesment
(Stockholm)

Foto: Aili Suiste Rundin (2017)

Juhatuse liige/
Ledamot
Mihkel Nõmm
(Kesk-Rootsi / Mellersta Sverige)

 

Foto: Erakogu
Juhatuse liige /
Ledamot
Meeri Lepik
(Lääne-Rootsi / Västra Sverige)
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)

Juhatuse liige/
Ledamot
Merike Lundström
(Kesk-Rootsi/
Mellersta Sverige)

Foto: Tõnis Tamm

Asendusliikmed
Suppleanter

Jaak Akker (Stockholm)

Tiia Grenman
(Põhja-Rootsi,
Norra Sverige)

Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Ilona Jenkins
(Stockholm)
Foto: Erakogu
Maarika Paju
(Lõuna-Rootsi / Södra Sverige)
Foto: Erakogu