Esinduskogu / Representantskap

REL XVI Esinduskogu 2014-2018 / Sverigeesternas förbunds 16:e representantskapet för 2014-2018

Saadikud/Ledamöter:

Lõuna-Rootsi / Södra Sverige
Jana Bendel (Lund), Mait Kaaman (Malmö), Marju Masso (Lund), Meeme Nugin (Lund)

Lääne-Rootsi / Västra Sverige
Janne Heinpalu (Borås), Kaja Jakobsen (Göteborg), Filip Laurits (Göteborg), Meeri Lepik (Göteborg), Leana Salu (Göteborg), Aili Salve (Borås)

Ida-Rootsi / Östra Sverige
Liine Jaanivald (Norrköping), Riina Noodapera (Gotland), Tarvo Tammeoks (Gotland)

Kesk-Rootsi / Centrala Sverige
Kee Kallastu (Västerås), Merike Lundström (Eskilstuna), Roosi Nyberg Verendel (Örebro)

Stockholm
Kätlin Aare, Jaak Akker, Siim Aring, Inga Leesment, Epp Männik, Hendrik Nyman, Mart Nyman, Ivar     Paljak, Ivo Penno, Leelo Pukk, Peeter Pütsep, Aho Rebas, Kristiina Rettel, Katrin Saar, Jaan Seim, Jüri- Karl Seim, Leena Seim, Sirle Sööt (Nynäshamn), Evelin Tamm, Taave Sööt Vahermägi (Nynäshamn), Maire Vill

Põhja-Rootsi / Norra Sverige
Indrek Aunver (Uppsala), Tiia Grenman (Luleå), Meeli Laani (Umeå) 

Asemikud/ Suppleanter
Siiri Tamm (Borås), Ants Aader (Lund), Eevi Voit (Lund), Maarja Siiner (Kopenhaagen), Aili Suiste Rundin (Stockholm), Birgit Ellermäe (Linköping), Kädi Agu (Stockholm), Ülle London (Stockholm), Bengt Alverborg (Stockholm), Kätlin Songisepp Osasuyi (Malmö).

 

Esinduskogu presiidium /Representantskapets presidium

Valitud/vald: 18.04.2015

Leelo Pukk
Esimees (spiiker) / Ordförande (talman)
leelopu@hotmail.com

Riina Noodapera
Aseesimees / vice- ordförande 
riina@noodapera.com

Meeri Lepik
Aseesimees / vice- ordförande
meerike@hotmail.com

Leena Seim
Sekretär /sekreterare
leena.seim@gmail.com

Kristiina Rettel
Sekretär /sekreterare
kristiinarettel@hotmail.com