Esinduskogu / Representantskap

REL XVI Esinduskogu
REL 16:e representantskapet
2014 – 2018

Saadikud/Ledamöter:

Lõuna-Rootsi / Södra Sverige
Mait Kaaman (Malmö), Meeme Nugin (Lund), Eevi Voit (Lund)

Lääne-Rootsi / Västra Sverige
Janne Heinpalu (Borås), Kaja Jakobsen (Göteborg), Filip Laurits (Göteborg), Meeri Lepik (Göteborg), Leana Salu (Göteborg), Aili Salve (Borås)

Ida-Rootsi / Östra Sverige
Liine Jaanivald (Norrköping), Riina Noodapera (Gotland), Tarvo Tammeoks (Gotland)

Kesk-Rootsi / Centrala Sverige
Kee Kallastu (Västerås), Merike Lundström (Eskilstuna), Roosi Nyberg Verendel (Örebro), Siiri Tamm (Borås)

Stockholm
Kätlin Aare, Jaak Akker, Siim Aring, Inga Leesment, Epp Männik, Hendrik Nyman, Mart Nyman, Ivar Paljak, Ivo Penno, Leelo Pukk, Peeter Pütsep, Aho Rebas, Kristiina Rettel, Katrin Saar, Jaan Seim, Jüri-Karl Seim, Leena Seim, Sirle Sööt, Evelin Tamm, Taave Sööt Vahermägi, Maire Vill, Aili Suiste Rundin

Põhja-Rootsi / Norra Sverige
Indrek Aunver (Uppsala), Tiia Grenman (Luleå), Meeli Laani (Umeå) 

Asemikud/ Suppleanter
Ants Aader (Lund), Birgit Ellermäe (Linköping), Kädi Agu (Stockholm), Ülle London (Stockholm), Bengt Alverborg (Stockholm), Kätlin Songisepp Osasuyi (Malmö).

Lahkusid ametist ennetähtaegselt: Jana Bendel (Lund), Marju Masso (Lund), Maarja Siiner (Kopenhaagen), Kristiina Rettel (Stockholm)

REL XVI Esinduskogu koosseisu viimane istung 28. aprillil 2018 Göteborgis Foto: Taave Sööt Vahermägi
REL XVI Esinduskogu saadikud 23.04.2017 Stockholmi Eesti Majas ees. Foto: Aili Suiste Rundin
REL XVI Esinduskogu saadikud ja külalised 23.04.2016 Stockholmi Eesti Majas. Foto: Aili Suiste Rundin
REL XVI Esinduskogu saadikud ja külalised 18.04.2015 Stockholmi Eesti Majas. Foto: Aili Suiste Rundin

Esinduskogu presiidium
Representantskapets presidium

Leelo Pukk
Esimees (spiiker)  
Ordförande (talman)
leelopu@hotmail.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Riina Noodapera
Aseesimees / vice- ordförande 
riina@noodapera.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Meeri Lepik
Aseesimees / vice- ordförande
meerike@hotmail.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)
Leena Seim
Sekretär /sekreterare
leena.seim@gmail.com
Foto: Aili Suiste Rundin (2015)