Pühapäeval, 24. märtsil kell 14 on kõik huvilised oodatud Stockholmi Eesti Majja, et värskendada oma teadmisi meie hõimurahvaste olukorrast Venemaal.  

Eestist on külas ajaloolane ja soome-ugri rahvaste uurija Jaak Prozes, kes peab esmalt ettekande teemal Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö. Seejärel vaatame Lennart Meri dokumentaalfilmi “Veelinnu rahvas” (1970). Ettekanne on eesti keeles. Filmil on inglisekeelsed subtiitrid. Eesti Maja restoran-kohvik on avatud. Üritus on tasuta.

Jaak Prozes on sündinud 1965 Tallinnas. Ta on tegelenud üle 30 aasta soome-ugri rahvastega. Ta on mitmete soome-ugri rahvastega koostööd arendava organisatsiooni asutajaid või taasasutajaid, hõimupäevade peamiseid korraldajaid alates 1988. aastast. Jaak Prozes on juhtinud mitmeid rahvusküsimustega tegelevaid organisatsioone, nagu Fenno-Ugria Asutus, Soome-Ugri Rahvaste Noorte Assotsiatsioon ja Eestimaa Rahvuste Ühendus.  Praegu on ta Fenno-Ugria Asutuse nõunik. Jaak Prozes on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal, kirjutanud soome-ugri rahvastest mõned raamatud ja u 300 artiklit.

Ettekandes “Venemaa soome-ugri rahvaste olukord, põhiprobleemid ja koostöö” keskendutakse Venemaa soome-ugri rahvaste olukorrale, kasutades selleks  2010. aasta rahvaloenduse andmeid ja räägitakse soome-ugri rahvaste probleemidest, millest enim tekitab muret keeleline hääbumine.  Samuti tutvustatakse Venemaa soome-ugri rahvaste rahvuslikku organiseeritust ja soome-ugri rahvaste vahelise koostöö erinevaid aspekte.

“Veelinnu rahvas” on dokumentaalfilm soome-ugri ja samojeedi rahvaste ajaloost, nende arenguloost, keele- ja kultuurisuhetest. Kamassi, neenetsi, handi, komi, mari, karjala keele kõnelejaid on filmitud nende igapäevases elukeskkonnas 1960-1970. aastate vahetusel. Filmitud Neenetsimaal, Handi-Mansimaal, Usbekistanis, Komis, Marimaal, Karjalas ja Eestis. 

Korraldajad: Eesti Teaduslik Selts Rootsis, Eesti Kultuuri Koondis, Klubi Estetic, Rootsi Eestlaste Liit