Komisjonid / Utskott

Kokkukutsuja / Sammankallande


Ly Sjödin
moc.l1716470752iamg@1716470752yl.ni1716470752dojs1716470752

Roll / Roll


 • Koordineerib üleriiklikku arhiivitegevust (arhiivimaterjalide kogumist, korrastamist, digiteerimist ning paigutamist arhiividesse)
 • Hoolitseb REL arhiivi eest Stockholmi Eesti Majas
 • Teeb ettepanekuid Eesti ajaloo oluliste sündmuste ja isikute tähtpäevade tähistamiseks
 • Jagab infot arhiitivitegevuse finantseerimise võimaluste
 • Osaleb rahvusvahelises koostöös (BaltHerNet)
 • Juhib projekti “Eesti kultuurirajad Rootsis”

Kokkukutsuja / Sammankallande


Sirle Sööt
moc.l1716470752iamg@1716470752toos.1716470752elris1716470752

Roll / Roll


 • Digiteerib fotosid
 • Kirjeldab mälutugevate ekspertide abiga digiteeritud fotosid
 • Kogub ja korrastab arhiivimaterjali REL arhiivis

Kokkukutsuja / Sammankallande


Ly Sjödin
moc.l1716470752iamg@1716470752yl.ni1716470752dojs1716470752

Roll / Roll


 • Koordineerib Rootsis korraldavate sündmuste korraldamist suurpõgenemisest 80 aasta möödumisel

Kokkukutsuja / Sammankallande


Sirle Sööt
moc.l1716470752iamg@1716470752toos.1716470752elris1716470752

Roll / Roll


 • Korraldab rootsi keele kursuseid
 • Annab esmast juriidilist nõu
 • Korraldab üleriiklikku eesti juristide ja vandetõlkide koostöövõrgustikku
 • Kogub ja avaldab informatsiooni, mis lihtsustab Eestisse kolimist
 • Teeb koostööd Eesti riigi vastavate ametitega, kes tegelevad Eestisse tagasipöördujate nõustamisega

Kokkukutsuja / Sammankallande


Aili Salve
moc.l1716470752iamg@1716470752tseae1716470752vs1716470752

Roll / Roll


 • Korraldab rootsi keele kursuseid
 • Korraldab suviseid eesti keele intensiivkursuseid Tartu ülikoolis
 • Korraldab üleriiklikku eesti keele õpetajate koostöövõrgustikku
 • Korraldab eesti keele õpetajate õppepäevi ja emakeelepäeva tähistamist
 • Kogub ja jagab infot eesti keele õppe ja õpetajate täienduskoolituse ning kultuuriürituste finantseerimisvõimaluse kohta (Rahvuskaaslaste programmi haridusprojekt, Integratsiooni Sihtasutus)
 • Kogub ja jagab infot eesti keele õpetajate rahvusvahelise koostöö kohta (VÄLEK, Eesti Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium)
 • Teeb koostööd Tartu ülikooliga REL ja Tartu ülikooli koostöölepingu rakendamiseks
 • Kogub ja jagab infot eesti keele õppe võimaluste kohta Rootsis
 • Kogub ja jagab infot eesti keele õppematerjali kohta (Eesti Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium)
 • Koordineerib suurürituste korraldamist

Alaline sekretär / Sekreterare


Jaan Seim
moc.l1716470752iamg@1716470752mies.1716470752naaj1716470752

Roll / Roll


 

Kokkukutsuja / Sammankallande


Sirle Sööt
moc.l1716470752iamg@1716470752toos.1716470752elris1716470752

Roll / Roll


 •  

Kokkukutsuja / Sammankallande


Noora Sööt
moc.l1716470752iamg@1716470752toos.1716470752aron1716470752

Roll / Roll


 • Kogub ja jagab infot eesti noortelaagritest Rootsis, Eestis jm maailmas
 • Aitab kaasa noorteorganisatsiooni Eesti Noored Rootsis arendamisele ja kohalike noorte ühingute loomisele
 • Aitab kaasa ülemaailmsele eesti noorte võrgustiku arendamisele
 • Korraldab noortele suunatud tegevusi (suvelaagrid, spordiüritused jms)
 • Koordineerib suurürituste korraldamist

Kokkukutsuja / Sammankallande


Taave Sööt Vahermägi
moc.l1716470752iamg@1716470752igamr1716470752ehav.1716470752evaat1716470752

Roll / Roll


 • Teeb ettepanekuid REL-i jätkusuutlikuks majandamiseks
 • Aitab leida kontakte Eesti-Rootsi ettevõtetega, kes on huvitatud reklaamist rootsieestlastele (ajakirjas Rahvuslik Kontakt, kodulehel www.sverigeesterna.se)
 • Aitab muuta REL kultuurifondi nähtavamaks ja paremini majandavaks

Kokkukutsuja / Sammankallande


Roosi Verendel Nyberg
moc.l1716470752iamg@1716470752ynevo1716470752r1716470752

Roll / Roll


 • Kogub ja jagab infot rootsieestlaste õigusi puudutavate poliitiliste küsimuste kohta
 • Osaleb rahvusvahelises koostöös (Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu, MTÜ Globaalsed eestlased)
 • Teeb koostööd Eesti saatkonna, Eesti valitsusasutuste, Riigikogu, mittetulundusühingutega esindades organiseeritud eestlaskonda Rootsis
 • Korraldab konverentse ja seminareähtavamaks ja paremini majandavaks

Peatoimetaja / Chefredaktör


Sirle Sööt
moc.l1716470752iamg@1716470752toos.1716470752elris1716470752

Roll / Roll


 • Koostab ja korraldab ajakirja väljaandmist
 • Aitab kaasa rootsieestlaste pildipanga loomisele