Avaleht Kalender ESTIVAL 2023 ~ Tagasi juurte juurde / Tillbaka till rötterna

ESTIVAL 2023 ~ Tagasi juurte juurde / Tillbaka till rötterna

Stockholmi Eesti Segakoor

Stockholmi Eesti Segakoor asutati aastal 2002 ja tähistas hiljuti oma 20. järjepidevat tegevus- ning juubeliaastat. Kooris on umbes 45 liiget, nii hiljuti Eestist tulnud kui mitmendat põlve Rootsis elavad eestlased, aga ka muu taustaga lauljad. Repertuaaris on olulisel kohal eesti muusika.

Kooril on tavaks esineda Stockholmi eestlaskonna jaoks olulistel üritustel, samuti astub koor iga kevad- ja sügishooaja lõpus üles oma kontserdiga. Mõistagi osaleb koor Eesti üldlaulupidudel. Korraldatakse ka kontsertreise nii Eestisse kui mujale. Alates 2021. aasta sügisest on koori dirigendiks Jaan Seim, kes on ka üks asutajadirigentidest.

Ingerimaa õhtud 4. osa kooriteosest „Unustatud rahvad”

„Unustatud rahvad” on Veljo Tormise kooriloomingu tippteos – pühendatud kuuele läänemeresoome keeli kõnelevale traagilise saatusega rahvale, nende hääbuvatele keeltele ja lauludele. Veljo Tormis oli eesti helilooja, kelle looming on inspireeritud rahvaviisidest. Teost „Unustatud rahvad” kirjutas ta 20 aastat, käies viise kogumas kohapeal. Veljo Tormis tundis suurt respekti rahvaloomingu vastu ja oli veendunud, et ilma selleta oleks maailma kultuuritervik palju vaesem.

Kokku on teoses kuue peaaegu või päriselt kadunud rahvaste liivlaste, isurite, vadjalaste, ingerlaste, vepsalaste ja karjalaste tsüklit.
Ingerimaa õhtud on teose 4. osa. Tsüklis on kokku üheksa laulu, mis on inspireeritud külanoorte õhtuse ajaviitmise, kiige- ja tantsulauludest. Enda sõnul kavandas Tormis tsükli nagu lahkumise kõiksusse. Selle viimane osa „Kojuminek” sümboliseerib nii lahkumist kiigeplatsilt kui lahkumist ajaloo näitelavalt. Laulude sõnad on kirjutatud ingeri-soome keeles.

Ingerimaa soomlaste alad asusid Narva jõest Laadoga järveni. Keset Ingerimaad asub praegu Sankt Peterburg. Teine maailmasõda tühjendas Ingerimaad korralikult. Mõlemad sõdivad pooled ajasid kohalikud kodudest välja ja nõukogude võim ei lubanud neid enam tagasi, asutades maa venelastega. Kuigi mõned üksikud kohad on alles, on see ingerlastele tervikuna kadunud maa.

Kaastegevad: Stockholmi Eesti Segakoor, Stockholmi Eesti Naiskoor, rahvatantsurühm VIRVEL

Tavapilet 100 kr

Kuni 18 aastani 50 kr

Kuni 3 aastani tasuta

Billetto.se

Jälgi infot estival.se

— — — — PÅ SVENSKA — — — —

Stockholms Estniska Kör

Stockholms Estniska Kör grundades 2002 och firade nyligen sitt 20:e verksamma år. Kören har ungefär 45 medlemmar, både sångare som nyligen har kommit från Estland och estländare som bott i Sverige i flera generationer, men också sångare med annan bakgrund. Repertoaren består i huvudsak av estnisk musik.

Kören framträder ofta på sverigeesternas högtidssammankomster och fester samtidigt som de varje höst och vår arrangerar egna konserter. Självklart deltar kören i de stora estniska sångfesterna i Tallinn som återkommer regelbundet. Kören har också genomfört flera körresor till Estland och andra länder. Sedan hösten 2021 är körens dirigent Jaan Seim, som även var en av körens grundare och en av de första dirigenterna.

Ingermanlands kvällar, del 4 av körverket “Glömda nationer”

“Glömda nationer” är mästerverket i Veljo Tormis körkompositioner – tillägnad sex finskbaltiska folk med tragiska öden, med försvinnande språk och sånger. Veljo Tormis var en estnisk kompositör vars verk inspirerats av folkmusik. Han skrev verket “Glömda nationer” när han under 20 år samlade folkvisor. Veljo Tormis hade stor respekt för folklig konst och var övertygad om att utan den skulle världens kultur bli mycket fattigare.

Sammanlagt innehåller verket cyklerna av sex nästan eller helt försvunna folk: liver, isurer, vadjaner, ingermanländare, vepser och karelare.

Ingermanlands kvällar är verkets 4:e del. Cykeln har totalt nio sånger som är inspirerade av byungdomars kvällsnöjen, gung- och danslåtar. Enligt honom själv planerade Tormis cykeln som en avfärd ut i universum. Dess sista del “Hemkomsten” symboliserar både att lämna lekplatsen och att lämna historiens scen. Sångtexterna är skrivna på ingermanländsk finska.

Ingermanland-finnarnas territorier låg mellan Narvafloden och sjön Ladoga. Sankt Petersburg ligger för närvarande mitt i Ingermanland. Andra världskriget tömde Ingermanland helt. Lokalbefolkningen drevs bort från sina hem av båda stridande sidor och sovjetmakten tillät dem inte att återvända utan befolkade landet med ryssar. Även om några enskilda platser finns kvar, är det som helhet ett förlorat land för ingermanländarna.

Medverkande: Stockholms Estniska Kör, Stockholms Estniska Damkör, folkdanslag VIRVEL

 

Piletid varsti saadaval / Biljetter snart tillgängliga! 

Ordinarie 100 kr

Upp till 18 år 50 kr

Upp till 3 år gratis

Billetto.se

Följ info estival.se

 

Kuupäev

19 mai 2023
Expired!

Aeg

17:00 - 18:15

Toimumiskoht

Guldhedskyrkan
Guldhedens Kyrkbacke, 413 21 Göteborg