Avaleht Kalender REL XVII Esinduskogu istung

REL XVII Esinduskogu istung

Rootsi Eestlaste Liidu Esinduskogu 120. istung
10. aprill 2022 kell 11.00
Stockholmi Eesti Majas, Wallingatan 34 ja virtuaalselt ZOOM-is 

PÄEVAKORD

11.00 Esinduskogu avamine
presiidium: Leelo Pukk, Riina Noodapera, Aho Rebas, Evelyn Höglund, Liisa Sõmersalu 

– Kvoorumi kinnitamine 

11.10 Tervitus- Sirle Sööt, REL juhatuse esimees 

11.13 Tervitus- Angelica Suiste, Eesti Noored Rootsis

11.15 Otsus istungi põhikirja kohaselt kokkukutsumise kohta

11.16 Päevakorra kinnitamine

11.18 Protokolli kinnitajate ja häältelugejate valimine

11.20 Tegevusaruanne 2021

 1. Lõuna-Rootsi osakond

 2. Göteborgi osakond

 3. Boråsi osakond

 4. Östergötlandi osakond

 5. Gotlandi osakond

 6. Kesk-Rootsi osakond

 7. Stockholmi osakond

 8. Umeå osakond

 9. Luleå osakond

 10. Ajaloo- ja arhiivikomisjon

 11. Eestisse kolimise infokomisjon

 12. Integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjon

 13. Keelekomisjon

 14. Majanduskomisjon

 15. Meedia- ja kommunikatsioonikomisjon

 16. Noorsootöö – ja kultuurikomisjon

 17. Poliitika ja rahvusvahelise koostöö komisjon

 18. Ajakirja “Rahvuslik Kontakt” toimetus

12.00 Jalasirutuspaus

12.15 Majandusaruanne 2021 – Rein Jüriado, laekur 

12.30 Audiitori aruanne ja revisjonikomisjoni aruanne 

12.40 Aruannete kinnitamine

12.41 Juhatuse vastutusest vabastamine

12.42 Valimised – Riina Noodapera, valimistoimkonna esimees 

 1. REL juhatuse esimees

 2. REL juhatus

 3. REL audiitor ja revisjonikomisjon

 4. REL ajaloo- ja arhiivikomisjon

 5. REL Eestisse kolimise infokomisjon 

 6. REL integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjon

 7. REL keelekomisjon

 8. REL kultuuri- ja noorsootöö komisjon

 9. REL majanduskomisjon

 10. REL meedia- ja kommunikatsiooni komisjon

 11. REL poliitika- ja välisküsimuste komisjon

 12.  Valimiskomisjon

 13. Valimiste peakomitee 

13.00 Lõuna

13.45 Otsus liikmemaksu kohta – Rein Jüriado

13.47 Otsus kohaliku tegevuse toetamise kohta – Rein Jüriado 

13.50 Eelarve 2022

14.10 Tegevuskava 2022

14.30 Jalasirutuspaus

14.45 Valimismäärustiku muutmine

15.00 Ettepanekud ja resolutsioonid

15.15 Kohapeal algatatud küsimused 

15.30 Lõpetamine ja hümn