Avaleht Kalender REL Stockholmi osakonna aastakoosolek

REL Stockholmi osakonna aastakoosolek

REL Stockholmi osakonna aastakoosolek
30. märts 2022 kl 18.00
Stockholmi Eesti Maja, Wallingatan 34 ja Zoomis

PÄEVAKORD

 1. Koosoleku avamine, koosoleku juhataja, sekretäri ja kahe protokolli kinnitaja ja häältelugeja valimine

 2. Küsimus, kas aastakoosolek on põhikirjakohaselt kokkukutsutud
 1. Päevakorra kinnitamine

 2. 2021 aruanded
  4.1. Tegevusaruanne
  4.2. Majandusaruanne
  4.3. Revisjoniaruanne
 1. Küsimus juhatuse vastutusest vabastamise kohta

 2. Valimised
  6.1. Esimees
  6.2. Juhatus 7 – 15 liiget
  6.3. Audiitor
  6.4. Valimiskomisjon

 3. Tegevuskava 2022

 4. Eelarve 2022

 5. Muud küsimused
  9.1. Infovahetus
  9.2. Tänamine

 6. Koosoleku lõpetamine

  Osalemiseks palume registreerida es.an1720850074retse1720850074egire1720850074vs@of1720850074ni1720850074 hiljemalt 28. märtsiks.


Stockholmsavdelningen av Sverigeesternas förbund
årsmöte
den 30 mars 2022 kl 18.00
Estniska Huset i Stockholm, Wallingatan 34 och Zoom

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande, val av ordförande, sekreterare och två rösträknare/justerare

 2. Frågan om kallelse till årsmötet har skett i överensstämmelse med stadgarna
 1. Dagordningens fastställande

 2. 2021 årsberättelser
  4.1. Verksamhetsberättelsen
  4.2. Ekonomisk berättelse
  4.3. Revision
 1. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

 2. Val
  6.1. Ordförande
  6.2. Styrelse 7 – 15 medlemmar
  6.3. Revisorer
  6.4. Valberedning

 3. Verksamhetsplan 2022

 4. Budget 2022

 5. Övriga frågor
  9.1. Informationsutbyte
  9.2. Avtackning

10. Mötets avslutande

Anmälan senast den 29 mars med e-posten es.an1720850074retse1720850074egire1720850074vs@of1720850074ni1720850074


 

Kuupäev

30 märts 2022
Expired!

Aeg

18:00

Toimumiskoht

ZOOM
Veebileht
https://www.zoom.us/