Avaleht Kalender REL Stockholmi osakonna aastakoosolek

REL Stockholmi osakonna aastakoosolek

KUTSE 

Kõik REL liikmed, kelle postiindeks on 10005-19999, 74000-89999 ja kes on maksnud 2022 ja/või 2023 liikmemaksu, on oodatud osalema aastakoosolekul kas füüsiliselt Stockholmi Eesti Majas, Wallingatan 34 või Zoomis. Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 27. märtsiks e-posti teel es.an1718691532retse1718691532egire1718691532vs@of1718691532ni1718691532.

PÄEVAKORD

 1. Koosoleku avamine, koosoleku juhataja, sekretäri ja kahe protokolli kinnitaja ja häältelugeja valimine
 2. Küsimus, kas aastakoosolek on põhikirjakohaselt kokkukutsutud
 3. Päevakorra kinnitamine
 4. 2022 aruanded
  a) Tegevusaruanne
  b) Majandusaruanne
  c) Revisjoniaruanne
 5. Küsimus juhatuse vastutusest vabastamise kohta
 6. Valimised
  a) Esimees
  b) Juhatus (7 – 15)
  c) Audiitor (2)
  d) Valimiskomisjon (3)
 7. Tegevuskava 2023
 8. Eelarve 2023
 9. Muud küsimused
  a) Infovahetus
  b) Tänamine
 10. Koosoleku lõpetamine

KALLELSE

Alla medlemmar i Sverigeesternas Riksförbund, som har postnummer 10005-19999, 74000-89999 och har betalat medlemsavgift för 2022 och/eller 2023, är varmt välkomna att delta i årsmötet i Estniska Huset i Stockholm, Wallingatan 34 eller via Zoom. Föranmälan krävs senast den 27 mars via e-posten es.an1718691532retse1718691532egire1718691532vs@of1718691532ni1718691532.

Stockholmsavdelningen av Sverigeesternas förbund
årsmöte
den 29 mars 2023 kl 18.00
Estniska Huset i Stockholm, Wallingatan 34 och Zoom

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande, val av ordförande, sekreterare och två rösträknare/justerare.
 2. Frågan om kallelse till årsmötet har skett i överensstämmelse med stadgarna
 3. Dagordningens fastställande
 4. 2022 årsberättelser
  a) Verksamhetsberättelsen
  b) Ekonomisk berättelse
  c) Revision
 1. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Val
  a) Ordförande
  b) Styrelse (7 – 15)
  c) Revisorer (2)
  d) Valberedning (3)
 3. Verksamhetsplan 2023
 4. Budget 2023
 5. Övriga frågor
  a) Informationsutbyte
  b) Avtackning
 6. Mötets avslutande

Kuupäev

29 märts 2023
Expired!

Aeg

18:00 - 19:30

Toimumiskoht

Stockholmi Eesti Maja
Wallingatan 34, 2 tr, 111 24 Stockholm
Veebileht
http://www.eestimaja.se/