Avaleht Kalender REL Borås aastakoosolek

REL Borås aastakoosolek

Digitaalselt. Kirjalikud ettepanekud palume saata hiljemalt 13/2 ning osavõtust
(ja võimalikest allergiatest) teata hiljemalt 28/2 Annele või 0702837446.

Årsmöte för REL Borås
Hålls digitalt
Skriftliga förslag skickas senast 13/2 och deltagande (och eventuella allergier) anmäls senast 28/2 till Anne eller 0702837446.

REL Borås

Kuupäev

05 märts 2022
Expired!

Aeg

15:00
või 0702837446.</p> <p><strong>Årsmöte för REL Borås<br /> </strong>Hålls digitalt<br /> Skriftliga förslag skickas senast 13/2 och deltagande (och eventuella allergier) anmäls senast 28/2 till Anne eller 0702837446.<br /> <br /> REL Borås</p>", "image": "https://sverigeesterna.se/wp-content/uploads/2022/01/198_Digital-Society_Rasmus-Jurkatam_549823-WP.jpg", "name": "REL Borås aastakoosolek", "url": "https://sverigeesterna.se/kalender/rel-boras-aastakoosolek/" }