Avaleht Kalender Metsakodu peakoosolek

Metsakodu peakoosolek

EESTI SKAUDIJUHTIDE KOGU ROOTSIS (METSAKODU) peakoosolek
12.
juunil 2021. a. kell 13.00 Metsakodus

 Päevakord

 1. Koosoleku avamine ja rakendamine
 2. Kvoorumi kindlaks määramine
 3. ESkjKR/Metsakodu 2020. a. tegevuse ja majanduse aruanded
 4. Revisjoni komisjoni aruanne
 5. Aruannete kinnitamine

– juhatus teeb ettepaneku aruanded kinnitada

 1. Juhatuse vastutusest vabastamise küsimus
 2. Metsakodu Tuleviku Fondi küsimused
 3. Metsakodu tegevuskava 2021. a.

– juhatus teeb ettepaneku tegevuskava vastuvõtta

 1. 2021. a. eelarve esitamine ja 2022. a. liikmemaksu suuruse kindlaks määramine

– juhatus teeb ettepaneku eelarve vastuvõtta ja liikmemaksuks määrata 200 kr

 1. Valimised
 2. Kohalalgatatud küsimused
 3. Läbirääkimised
 4. Koosoleku lõpetamine

 Peakoosolekust võivad osa võtta kõik Kogu liikmed, kes on tasunud 2020. a. liikmemaksu (200 kr). Pangagiro liikmemaksu tasumiseks: 5639-2822, Estniska Scouthemmet Metsakodu.

Peakoosolek toimub õues või Rohelises saalis. Hoiame vahet ja peseme käsi.

Ära tule kohale kui oled tõbine.

Punkt 10 Valimised all on igal Kogu liikmel õigus soovi korral esitada omad ettepanekud. Ettepandud kandidaadid peavad enne esitamist oma nõusoleku olema andnud. Liikmete ettepanekud peavad olema laekunud hiljemalt 25. maiks e-postiaadressil es.ud1716018679okast1716018679em@of1716018679ni1716018679 või tavapostiaadressil Estniska Scouthemmet Metsakodu, 565 94 Sandhem. Koheselt peale seda tähtaega saavad nii liikmete poolt kui ka veelkord valimistoimkonna poolt esitatud ettepanekud koos väljasaadetud.

Kui soovid kaughääletamise võimalust kasutada, pead seda tegema hiljemalt 8. juunil teatades oma seisukohad punktide 5, 6, 8, 9 ja 10 kohta
e-posti aadressil es.ud1716018679okast1716018679em@of1716018679ni1716018679 või tavapostiaadressil Estniska Scouthemmet Metsakodu, 565 94 Sandhem.

Metsakodu juhatus
es.ud1716018679okast1716018679em@of1716018679ni1716018679

Tags:

Kuupäev

12 juuni 2021
Expired!

Aeg

13:00

Toimumiskoht

Metsakodu
565 94 Sandhem
Veebileht
http://metsakodu.se/kontakt/