Avaleht Kalender Helena Faust “Dr. Karl Schlossmann 1885-1969″

Helena Faust “Dr. Karl Schlossmann 1885-1969″

Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis sekretär ja mikrobioloog Helena Faust tutvustab Karl Schlossmanni elulugu.

Tegemist on ühe Eesti suurmehega, kes on teenimatult unustusehõlma vajunud. Kirjalikes allikates on tema karjääri kirjeldatud ent senini ei ole avaldatud tema eraelulisi detaile ning põhjalikumat käsitlust tema Rootsi perioodist, mis oli 26 aastat pikk. See ettekanne proovibki anda laiema pildi Karl Schlossmannist.

Osaleda saab füüsiliselt Stockholmi Eesti Majas, Wallingatan 34, 5 tr Viru ruumides või Zoomi kaudu. Lingi saamiseks palun kirjutage moc.l1720855909iamg@1720855909stles1720855909kilsu1720855909daet1720855909.

 
Lühike, standard elulugu Eesti mikrobioloogia rajajast, Prof. Schlossmannist:

  • Karl Schlossmann sündis 19. veebruaril 1885 Puurmanni vallas talupidaja pojana. Keskkoolihariduse omandas ta Tartu reaalkoolis.
  • 1906. a sügisel asus K. Schlossmann õppima Tartu ülikooli arstiteaduskonnas ja lõpetas selle cum laude 1911.
  • Seejärel oli ta kuni 1914. a Paide maakonnaarst. Esimeses maailmasõjas osales ta juba bakterioloogina. 1918. a naases K. Schlossmann Tartusse ja alustas seal tööd bakterioloogialaboratooriumis, kuid saadeti peagi Nõukogude Venemaale Voroneži, kuhu oli evakueeritud Tartu ülikool koos oma varadega. Seal kaitses ta 2. augustil 1920 meditsiinidoktori kraadi tööga „Autoseroterapia sifilisa“.
  • 1920. a septembris valis Tartu ülikooli nõukogu K. Schlossmanni bakterioloogiadotsendiks hügieeni õppetooli juures. Tema initsiatiivil loodud bakterioloogiakabinet kujunes hiljem bakterioloogia-instituudiks, mille juhatajaks jäi K. Schlossmann kuni 1944. aastani.
  • 1934-1937 oli K. Schlossmann Tartu ülikooli arstiteaduskonna dekaan.
  • Kui 1930. aastatel alustati eeltööde tegemist Eesti teaduste akadeemia asutamiseks, võttis K. Schlossmann neist Rahvasteliidu vaimse koostöö komisjoni eesti rahvusliku komitee liikmena aktiivselt osa. Riigihoidja K. Pätsi otsusega 1938 sai Tartu ülikooli professorist K. Schlossmannist akadeemik ja ühtlasi viieks aastaks Eesti teaduste akadeemia president. Nii palju ei olnud talle siiski aega antud: nõukogude võim likvideeris akadeemia juba kahe aasta pärast.
  • 1944. a emigreerus K. Schlossmann Rootsi, kus ta jätkas teadustööd kuningas Gustaf V uurimisinstituudis Stockholmis.
  • Eesti teaduste akadeemia esimene president, eesti mikrobioloogia rajaja K. Schlossmann suri Stockholmis 17. detstembril 1969, 85. eluaastal.

Kuupäev

11 nov. 2021
Expired!

Toimumiskoht

Stockholmi Eesti Maja
Wallingatan 34, 2 tr, 111 24 Stockholm
Veebileht
http://www.eestimaja.se/

Korraldaja

Eesti Teaduslik Selts Rootsis (ETSR)
E-post
moc.l1720855909iamg@1720855909stles1720855909kilsu1720855909daet1720855909
Veebileht
http://etsr.se/