Avaleht Kalender ESTIVAL 2023 ~ Perefoorum Kuidas hoida eesti keelt

ESTIVAL 2023 ~ Perefoorum Kuidas hoida eesti keelt

Kakskeelsete Perede foorum “Kuidas hoida eesti keelt. Külalised

Ett familjeforum “Hur behåller vi estniska språket när vi bor utanför Estland”

 

Teemad, mille üle hakkame arutama Estivali viimasel päeval:

Kuidas on käia kahes riigis koolis korraga. 

Vanaema osalus lapse keelearengus.

Eesti keel kolmekeelses kodus.

Emakeel võõrsil – erivajadusega laps.

Kallid pered, olete oodatud oma mõtete ja kogumustega!

 

Lastekirjanik Kaidi Kruus

Mulle on terve elu meeldinud lugusid kirjutada ja illustreerida. Lapsena tegin ise pildiraamatuid ja köitsin neid lõngaga. Raamatut „Pilve teel” hakkasin kirjutama seitse aastat tagasi. Mind inspireeris kirjutama minu poeg. Olime just saanud tema autismidiagnoosi ja keerulised tunded, mida oli raske hoomata, said väljendust just paberil. Meil kõigil on elus oma tee. Märgates teisi enda ümber lahkusega, muudame selle tee kaunimaks mitte ainult teistele, vaid ka iseendale.

Rootsis elamine on pannud mind varasemast veel rohkem väärtustama eesti keelt ja selle säilitamist. Just sellepärast eelistan kirjutada lugusid eesti keeles. Lapsega rääkides või talle ette lugedes on emakeel alati südamlikum.

 

Barnförfattare Kaidi Kruus

Jag har älskat att skriva och illustrera berättelser i hela mitt liv. Som barn gjorde jag mina egna bilderböcker och band ihop dem med garn. Jag började skriva boken På molnet för sju år sedan. Min son inspirerade mig att skriva. Han hade precis fått diagnosen autism och de komplexa känslor som var svåra att greppa fick uttryck på papper. Vi har alla vår egen väg i livet. Genom att vänligt lägga märke till andra omkring oss gör vi denna väg vackrare inte bara för andra, utan också för oss själva.

Att bo i Sverige har fått mig att värdesätta och värna det estniska språket ännu mer än tidigare. Det är därför jag föredrar att skriva berättelser på estniska. När man pratar med ett barn eller läser för det är modersmålet alltid mera innerligt.

 

Greta Madeleine Gnannt

Greta on 12-aastane tüdruk, kelle ema on eestlane ja isa sakslane, aga kes elab hoopis Prantsusmaal. Ta valdab eesti, saksa ja prantsuse keelt ning saab hakkama ka inglise keeles.

Greta õpib elukohajärgses koolis Prantsusmaal ja Stuudiumi kaudu omandab paralleelselt ka Eesti kooliprogrammi Viimsi Koolis. Ta on hetkel kuuenda klassi õpilane, kes huvitub laulmisest, tantsimisest, tsirkuse õhuakrobaatikast, tšellomängust ja leiutamisest. Ta on loonud ise laulu „Armas Eestimaa“ ja kirjutanud ka luuletusi, mis on ilmunud emaga koos välja antud luulekogus „Hetk“.

Greta osaleb Estivali Perefoorumil, kus ta räägib oma kooliteest kahes riigis.

 

Greta Madeleine Gnannt 

Greta är en 12-årig tjej vars mamma är från Estland och pappa från Tyskland, men som bor i Frankrike. Därmed talar hon estniska, tyska och franska, men klarar sig även på engelska.

Greta går i skolan i Frankrike samtidigt som hon även studerar enligt den estniska läroplanen genom e-skolan Stuudium. Vid tillfället går hon i sjätte klass och är intresserad av att sjunga, dansa, utöva cirkusakrobatik, spela cello och uppfinna. Hon har själv skrivit sången “Kära Estland” och flera dikter som har publicerats i hennes och hennes mammas diktsamling “En stund”.

Greta kommer att delta i Estivalens Familjeforum för att berätta om sin skolgång i två olika länder samtidigt. 

Lastekirjanik Eva Hammer 

Juba 21 aastat tagasi tõi elu mind Eestist Kopenhaagenisse.Olles erialalt ja hingelt filoloog, on kirjutamine mulle alati südamelähedane olnud. Ent elades igapäevaselt teises keelekeskkonnas, on eesti keel oma võrratute värvingute ja võimalustega saanud minu jaoks veelgi sügavama tähenduse. Emakeeles kirjutamine on suu(re)pärane viis hoida keel karge ja vaim virge, kasutan oma loomingus rohkelt sõnamänge ja keelekrutskeid. Meie peres on täisealiseks sirgunud kolmkeelne laps. Just poja kasvamise käigus sündisidki esimesed lastele mõeldud luuletused ja jutud, millest üht-teist on aastate jooksul avaldatud ajakirjas „Täheke”. Meeleolukaim osa kirjutatust on aga jõudnud kahe raamatu kaante vahele:  2015. aastal ilmus kirjastuselt Sinisukk minu lasteluuletuste valimik „Tirelid ja tiritammed” ning 2022. aastal andis Varrak välja mu lastejuttude ja -luuletuste raamatu „Vigurivändad”. Loodan südamest, et kodueesti laste kõrval pakuvad mu raamatud rõõmu ja lugemislusti ka väliseesti noortele raamatusõpradele.

 

Barnboksförfattare Eva Hammer 

Redan för 21 år sedan tog livet mig från Estland till Köpenhamn. Som språkvetare till yrke och själ har skrivandet alltid legat mig varmt om hjärtat. Men genom att till vardags leva i en annan språkmiljö har det estniska språket med sina oöverträffade nyanser och möjligheter fått en ännu djupare betydelse för mig. Att skriva på sitt modersmål är ett bra sätt att hålla både språket och själen fräscha. Jag använder många ordlekar och språkvändningar i mitt skapande. Vår familj har ett trespråkigt barn som har nått vuxen ålder. Det var under min sons uppväxt som de första dikterna och berättelserna för barn föddes. Några av dem har genom åren publicerats i tidningen “Täheke”. Den mest känslomässiga delen av det jag skrev har hamnat mellan pärmarna i två böcker: 2015 gavs ett urval av mina barndikter “Tirelid ja tiritammed” ut på förlaget Sinisukk, och 2022 gav Varrak ut en bok med mina berättelser och dikter för barn “Vigurivändad”. Jag hoppas från djupet av mitt hjärta att mina böcker kommer att ge läsglädje för unga estniska bokälskare både i Estland och utomlands.

 

Evi Lepik 

Evi Lepik on sündinud ja üles kasvanud eesti peres Rootsis. Ta sai kodust kaasa ilusa eesti keele, mille ta on andnud edasi oma kolmele lapsele, ja nüüd toetab ta ka eesti keele õpetamist oma viiele lapselapsele. Lisaks on ta aktiivne eesti kultuuri ja keele alalhoidja Göteborgis. Tema käe all on eesti keelt omandanud sajad eestlased Göteborgis. Ta on endine Göteborgi Eesti Kooli direktor. Viimased aastad on ta juhendanud väikelaste gruppi Eesti Keeleklubis Göteborgis.

Eviga saad kohtuda Perefoorumil, kus ta jagab oma kogemusi.

Evi Lepik

Evi Lepik är född och uppvuxen i en estnisk familj i Sverige. Hon fick ett vackert estniskt språk hemifrån, som hon har fört vidare till sina tre barn, och numera hjälper hon sina fem barnbarn att lära sig språket. Dessutom är hon en aktiv bevarare av estnisk kultur och språk i Göteborg. Tack vare Evi har hundratals ester i Göteborg lärt sig det estniska språket. Hon är tidigare föreståndare för den estniska skolan i Göteborg. De senaste åren har hon arbetat som lärare för en småbarnsgrupp på Estniska Språkklubben i Göteborg.

Du kan träffa Evi på Estivalens Familjeforum, där hon delar med sig av sina erfarenheter.

Kuupäev

21 mai 2023
Expired!

Aeg

13:30 - 15:00
Göteborgi Eesti Maja

Toimumiskoht

Göteborgi Eesti Maja
Doktor Allards Gata 2, 413 23 Göteborg
Veebileht
https://www.facebook.com/gbgeestimaja