Avaleht Kalender Eskilstuna Eesti Selts /Eskilstunas Estniska Förening

Eskilstuna Eesti Selts /Eskilstunas Estniska Förening

alates 24/8 ja igal järgneval kolmapäeval/ från 24/8 och följande onsdagar har vi studiecirkel med start kl 11.30- 13.15 på ABF lokal vid Fristadstorget.

Tema: aktuaalsed teemad Eestis/aktuella ämnen i Estland

Me pakume kohvi. Üritus on tasuta. / Fika bjuds. Ingen avgift.

Välkommen

Kontakt: Mihkel Nõmm 073 707 21 52