Avaleht Kalender Black Ribbon Day / Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestamine

Black Ribbon Day / Kommunismi ja natsismi ohvrite mälestamine

En minnesceremoni för att hedra offren för kommunismen och nationalsocialismen samt att ta fortsatt avstånd ifrån Rysslands aggression mot sina grannar. 

Denna internationella minnesdag har en djup betydelse då vi samlas för att minnas och hedra dem som har lidit och förlorat sina liv under dessa totalitära regimer. Inte bara i Estland, Lettland och Litauen där främmande makters ockupationsåren har lämnat enormt djupa spår, utan i större sträckning i Europa och i världen. Vi får aldrig glömma historiens lärdomar och måste fortsätta att sprida kunskap, information och bildning kring dessa brott mot mänskligheten. Vi måste fortsätta kämpa för demokrati, mänskliga rättigheter och frihet runt om i världen. Europa får aldrig delas igen, som det skedde i samband med Molotov-Ribbentrop-pakten (och dennes hemliga tilläggsprotokoll) som undertecknades mellan Stalins kommunistiska Sovjetunionen och Hitlers Nazityskland den 23 augusti 1939.

Genom att samlas på Norrmalmstorg vid monumentet Frihetens källa, som symboliserar fred, demokrati och de tre baltiska ländernas kamp för att återupprätta var sin självständighet, kommer vi att reflektera över hur långt vi har kommit och hur vi kan fortsätta arbeta tillsammans för att bygga ett starkare och mer enat Europa.

Det kommer också vara en speciell dag då Ukraina kommer att fira sin  självständighetsdag. Vi vill uppmärksamma och hedra Ukrainas heroiska kamp mot Ryssland och för självbestämmande, demokrati och suveränitet. Det är viktigt att stödja ukrainare i deras strävan efter fred och stabilitet. Ukraina kämpar inte bara för sin överlevnad utan också för vår självbestämmande, demokrati, frihet och för våra gemensamma värderingar. 

Baltiska samarbetsgruppen:
– Sirle Sööt, Sverigeesternas Riksförbund (REL)
– Lars Rönnberg, Estlandssvenskarnas kulturförening SOV
– Daina Millers-Dalsjö, Letternas Riksförbund i Sverige (ZLA)
– Ruta Zickiene, Litauiska Riksförbundet (LBS)
– Staffan Nordström, Svensk-Lettiska Föreningen
– Alina Zubkovych, Nordic Ukraine Forum

Kontakt: es.an1719325047retse1719325047egire1719325047vs@of1719325047ni1719325047, 072 519 04 80 (Sirle Sööt)


Kõnekoosolek kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuseks ning Venemaa agressiooni hukka mõistmiseks.

Kuigi musta lindi päev ehk kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäev on 23. augustil, koguneme sellel aastal Norrmalmstorgile 24. augustil, sest siis kohtuvad Stockholmis Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide spiikrid. Kõnekoosolek toimub vahetult enne nende ametliku programmi algust. 

See rahvusvaheline mälestuspäev omab sügavat tähendust, kui me koguneme, et mälestada ja austada neid, kes on kannatanud ja kaotanud oma elu nende totalitaarsete režiimide all. Mitte ainult Eestis, Lätis ja Leedus, kus võõrvõimude okupatsioonijärgsed aastad on jätnud sügava jälje, vaid laiemalt Euroopas ja maailmas. Me ei tohi kunagi unustada ajaloo õppetunde ning peame jätkama teadmiste, informatsiooni ja hariduse levitamist nende inimsusevastaste kuritegude kohta. Me peame jätkama võitlust demokraatia, inimõiguste ja vabaduse eest kogu maailmas. Euroopat ei tohi kunagi uuesti poolitada, nagu juhtus Molotovi-Ribbentropi pakti (ja selle salajase lisaprotokolli) allkirjastamisega Stalini kommunistliku Nõukogude Liidu ja Hitleri natsionaalsotsialistliku Saksamaa vahel 23. augustil 1939.

Kogunedes Norrmalmstorgile Vabaduse allika monumendi juurde, mis sümboliseerib rahu, demokraatiat ja kolme Balti riigi võitlust oma iseseisvuse taastamiseks, mõtleme sellele, kui kaugele oleme jõudnud ja kuidas saame koos edasi töötada tugevama ja ühtsema Euroopa nimel.

See päev on eriline ka seetõttu, et Ukraina tähistab 24. augustil oma iseseisvuspäeva. Tahame tunnustada ja austada Ukraina kangelaslikku võitlust Venemaa vastu iseseisvuse, demokraatia ja suveräänsuse nimel. On oluline toetada ukrainlasi nende püüdlustes rahu ja stabiilsuse poole. Ukraina võitleb mitte ainult oma ellujäämise, vaid ka meie iseseisvuse, demokraatia, vabaduse ja ühiste väärtuste eest.

Balti koostöögrupp:

  • Sirle Sööt, Rootsi Eestlaste Liit (REL)
  • Lars Rönnberg, Eestirootslaste Kultuuriühing SOV
  • Daina Millers-Dalsjö, Lätlaste Liit Rootsis (ZLA)
  • Ruta Zickiene, Leedulaste Liit Rootsis (LBS)
  • Staffan Nordström, Rootsi-Läti Selts
  • Alina Zubkovych, Põhjamaade Ukraina Foorum

Kontakt: es.an1719325047retse1719325047egire1719325047vs@of1719325047ni1719325047, 072 519 04 80 (Sirle Sööt)

Kuupäev

24 aug. 2023
Expired!

Aeg

11:00

Toimumiskoht

Norrmalmstorg
Stockholm

Korraldaja

Balti koostöögrupp