Avaleht Kalender Björn Kopf om sin bok “Dit vinden bär oss” (2020)

Björn Kopf om sin bok “Dit vinden bär oss” (2020)

Björn Kopf berättar om sin bok “Dit vinden bär os” och svarar på frågor via Zoom. 

Dit vinden bär oss – balttyskarnas exodus 

Björn Kopf föddes i den polska staden Poznań 1940 till en gotländsk mor och en balttysk far. Barndomen var harmonisk, trots pågående världskrig. Han kom till Sverige med de Vita Bussarna i april 1945 tillsammans med mor och syster. Hos morföräldrarna i Visby läktes trauman när familjen 1946 kunde återförenas. Han tog studenten i Jönköping, utbildade sig till arkitekt i Zürich och har arbetat som plan- och stadsarkitekt. Med denna bok om sitt och balttyskarnas öde, som inte tidigare är skildrat i Sverige, debuterar han som författare.

”I sin bok har Kopf berättat historien om balttyskarnas exodus i form av en släktkrönika, med sin egen familj som exempel på vilka konsekvenser det senaste seklets politiska beslut och militära kraftmätningar har fått för enskilda individer, vars enda fel har varit att de bott på utsatta platser som kommit i vägen för diktatorernas ambitioner. … Det är framför allt en avslöjande berättelse om hur ett folk i vår omedelbara närhet gick under – en tragedi som aldrig tidigare har varit föremål för forskning och redovisning i Sverige, trots att den utspelade sig i vår omedelbara närhet och i allra högsta grad berörde oss själva. … Författaren upplevde själv händelserna och är en av de sista som kan skriva ned historien – och detta är en viktig historia. Den bör berättas.” Ur professor Dick Harrisons förord. 

Boken finns där böcker säljs, i bokhandeln och via näthandeln Kulturhistoriska Bokförlaget. 

Björn Kopf räägib oma raamatust ja vastab küsimustele Zoomis. 

Kuhu tuul meid kannab – baltisakslaste exodus

Björn Kopf sündis Poola linnas Poznańis 1940. aastal. Tema ema oli pärit Gotlandilt ja isa oli baltisakslane Eestist. Lapsepõlv oli vaatamata käimasolevale maailmasõjale harmooniline. Ta saabus Rootsi valgete bussidega 1945. aasta aprillis koos ema ja õega. Vanavanemate juures Visbys paranesid sõjahaavad, kui 1946. aastal pere taasühines. Ta lõpetas gümnaasiumi Jönköpingis, õppis arhitektiks Zürichis ning on töötanud planeerimise- ja linnaarhitektina. Käesoleva raamatuga, mis käsitleb tema enda ja baltisakslaste saatust, mida Rootsis varem pole kirjeldatud, teeb Björn Kopf oma kirjanikudebüüdi.

„Oma raamatus räägib Kopf perekroonika vormis baltisakslaste väljarändest, sellest, millised tagajärjed tõid eelmise sajandi poliitilised otsused ja sõjaline jõukatsumine üksikisikutele, kelle ainus süü seisnes selles, et nad elasid paigus, mis jäid jalgu diktaatorite ambitsioonidele. … See on ennekõike paljastav lugu sellest, kuidas kadus meie lähinaabruses elanud rahvas tragöödia, mida pole Rootsis kunagi varem uuritud ega kajastatud, hoolimata sellest, et see toimus meie vahetus läheduses ja mõjutas suuresti ka meid endid. … Autor on ise neid sündmusi kogenud ja on üks viimaseid, kes nendest kirjutada võib ja see lugu vajab jutustamist.“ Katkend professor Dick Harrisoni eessõnast.

Raamatut saab osta raamatupoodidest, tellida Adlibrisest ja Bokusest