Avaleht Kalender BaltHerNeti 10. suvekool „Meri ja saared“

BaltHerNeti 10. suvekool „Meri ja saared“

MTÜ Baltic Heritage Network suvekoolid on mõeldud võõrsil elavatele eestlastele ja Eesti mäluasutuste tootajatele, kes tegelevad Eesti diasporaa kultuuripärandi kogumise, säilitamise, uurimise ja proageerimisega. Suvekooli raames toimuvad loengud, koolitused ja praktilised õppused, diskussioonid ja arutelud. Oma teadmisi arhiivindusest, raamatukogundusest ja museoloogiast jagavad spetsialistid erinevatest Eesti mäluasutustest.

BaltHerNeti 10. suvekool algab 28. juunil kogunemisega Tallinnas, kust sõidetakse tellitud bussiga Hiiumaale Suuremõisasse, kus toimuvad loengud ja õpitoad kuni 30. juunini. Ööbimine sealsamas, Hiiumaa Ametikooli õpilaskodus. Külastatakse Hiiumaa Muuseumi ja Pühalepa kirikut. 1. juulil toimub ringsõit mööda Hiiumaad Helgi Põllo juhtimisel. Sama päeva õhtuks tuuakse seltskond tagasi Tallinna.

Miks Hiiumaa? Väliseestlaste seas on palju Eesti saartelt ja rannaaladelt pärit rahvast. Seepärast valisime suvekooli sihtpaigaks seekord Hiiumaa, teemaks mere ja saared. Tahaksime väliseesti kogukondi innustada agaramalt koguma Eesti paikkondadega seotud materjale. Merega seondub ka põgenemise teema. Soovime saada ülevaadet sellest, millised teemaga seonduvad materjalid on kogukonna- või asukohamaa arhiividesse ja muuseumidesse juba jõudnud, kas ja kuivõrd kättesaadavad need on, kas ja kuidas neid on kasutatud, kus on nn valged laigud, mis tahavad täitmist jmt.

Lisaks väliseestlastele on suvekooli oodatud ka Eesti mäluasutuste esindajad, kes on seotud nimetatud teemadega. Hiiumaa Muuseum, meie üks peamisi partnereid suvekooli korraldamisel, on teinud suurepärast tööd välishiidlaste ajalooallikate kogumisel ja uurimisel, millega suvekooli jooksul kavatseme lähemalt tutvust teha. Ka saame analüüsida Hiiumaa Muuseumi näitel erinevaid koostöömustreid professionaalsete mäluastuste ja väliseesti kogukondade ja üksikisikute vahel.

Suvekool pakub ka kultuuriprogrammi – muusikat ja filme. See on koht, kus kohtuda kolleegidega, vahetada infot, õppida üksteiselt ja genereerida ideid.

Suvekooli läbiviimist EV Haridus ja Teadusministeerium üleilmse eestluse tegevuskava (2022-2025) kaudu.

Palume registreeruda 10. juuniks 2022 suvekooli kodulehel.

Kuupäev

26 juuni 2022 - 01 juuli 2022
Expired!

Aeg

8:00 - 18:00