Komisjonid / Utskott

Halduskolleegium (juhatuse esimees, laekur, abiesimehed) / Verkställande utskott (styrelseordförande, kassör, vice ordföranden)
Sirle Sööt (esimees /ordförande), Jaak Akker, Aho Rebas, Peeter Pütsep, Meeme Nugin

Valimistoimkond / Valberedningen
Taave Sööt Vahermägi (kokkukutsuja), Marju Masso, Riina Noodapera, Leana Salu, Merike Lundström, Inga Leesment, Elsa Vaitmaa

Esinduskogu Valimiste Peakomitee / Representantskapets Valkommitté
Taave Vahermägi, Siim Aring, Margus Hein, Rein Jüriado, Vilja Palm, Mai Raud Pähn

Revisjonikomisjon / Revisorskommitté
Ants Aader, Hendrik Nyman, Mait Kaaman; asemikud: Meeli Laani ja Siiri Tamm

Audiitor / Revisor
Håkan Daniels (Bäcklund & Partners)

Ajaloo- ja arhiivikomisjon / Utskottet för historia och arkivarbete
Jüri-Karl Seim (kokkukutsuja), Meeli Laani, Tarvo Tammeoks, Ivo Penno, Filip Laurits, Mai Raud Pähn, Merike Lundström

Keele-, kultuuri- ja noorsootöö komisjon / Utskottet för språk-, kultur- och ungdomsfrågor
Salve, Aili Suiste Rundin, Kaja Jakobson, Indrek Aunver, Siiri Tamm, Jaak Akker, Leena Seim, Kätlin Aare, Inga Leesment, Mart Nyman, Ivar Paljak, Meeri Lepik, Ants Aader, Eevi Voit ja Sirle Sööt

Integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjon / Utskottet för integration och juridiska frågor
Sirle Sööt (kokkukutsuja), Maire Vill ja Pirjo Jha

Poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjon / Utskottet för politiska och internationella frågor
Leelo Pukk (kokkukutsuja), Peeter Pütsep, Aho Rebas, Riina Noodapera, Evelin Tamm, Hendrik Nyman, Leana Salu, Jana Bendel, Pirjo Jha, Birgit Ellermäe, Kristiina Rettel, Kee Kallastu, Roosi Verendel Nyberg ja Tiia Grenman

Sotsiaaltöö komisjon / Utskottet för sociala frågor
Evelin Tamm (kokkukutsuja), Aili Suiste Rundin, Birgit Ellermäe, Kee Kallastu, Roosi Verendel Nyberg ja Mai Raud Pähn

Kultuuriauhinna kolleegium / Kulturpriskommitté
Aho Rebas (alaline sekretär), Maarja Talgre, Maria Kiisk, Jaan Seim, Pille-Mai Laas

Ajakiri Rahvuslik Kontakt toimetus / Redaktion för tidningen Rahvuslik Kontakt
Filip Laurits (peatoimetaja), Sirle Sööt (abipeatoimetaja), Kätlin Aare (keeletoimetaja), Aho Rebas, Mai Raud Pähn, Taave Sööt Vahermägi