Komisjonid / Utskott

Ajaloo- ja arhiivikomisjon
Utskottet för historia och arkivarbete

Kokkukutsuja /Sammankallande
Jüri Karl Seim
juri.karl.seim@jksab.se 

Liikmed / Medlemmar
– Mart Nyman
– Ivo Penno
– Hendrik Nyman
– Mai Raud Pähn
– Filip Laurits
– Meeli Laani

 

Eestisse tagasipöördumise infokomisjon
Utskottet för information om återvändande till Estland

Kokkukutsuja / Sammankallande
Jaak Akker
jaak.akker@gmail.com

Liikmed / Medlemmar
– Aho Rebas
– Sirle Sööt

 

Integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjon
Utskottet för integration och juridiska frågor

Integratsioon (rootsi keel)
Integration (svenska)
Maire Vill
vmaire@hotmail.com

Juriidilised küsimused
Juridiska frågor
Sirle Sööt
sirle.soot@gmail.com


Keele- ja kultuurikomisjon
Utskottet för språk- och kulturfrågor

Kokkukutsuja /Sammankallande
Kätlin Aare
k2tlin.a@hotmail.com 

Liikmed / Medlemmar: 
– Ants Aader
– Indrek Aunver
– Birgit Ellermäe
– Liine Jaanivald
– Kaja Jakobsen
– Inga Leesment
– Meeri Lepik
– Ivar Paljak
– Aili Salve 
– Leena Seim
– Kätlin Songisepp Osasuyi
– Sirle Sööt
– Siiri Tamm
– Maire Vill
– Eevi Voit

 

Kultuuriauhinna kolleegium
Kulturpriskommitté

Alaline sekretär / Sekreterare
Jaan Seim
ahorebas@yahoo.se 

Liikmed / Medlemmar
– Enel Melberg
– Peeter Pütsep
– Aili Salve Siht
– Maarja Talgre

Majanduskomisjon
Utskottet för ekonomiska frågor

Kokkukutsuja / Sammankallande
Taave Sööt Vahermägi
taave.vahermagi@gmail.com
Liikmed / Medlemmar: 
– Jaak Akker
– Evelin Tamm

Noorsootöö komisjon
Utskottet för ungdomsfrågor

Kokkukutsuja / Sammankallande 
Mart Nyman
mart_nyman@hotmail.com 
Foto: Aili Suiste Rundin (2017)
Liikmed / Medlemmar
– Aili Suiste Rundin
– Sirle Sööt
 

 

Poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjon
Utskottet för politiska och internationella frågor

Kokkukutsuja / Sammankallande
Evelin Tamm
tammevelin@gmail.com

Liikmed / Medlemmar
– Tiia Grenman
– Kee Kallastu
– Riina Noodapera
– Meeme Nugin
– Hendrik Nyman
– Leelo Pukk
– Peeter Pütsep
– Aho Rebas
– Hain Rebas
– Leana Salu
– Sirle Sööt 
– Taave Sööt Vahermägi
– Roosi Verendel Nyberg

“Rahvuslik Kontakt” toimetus
Redaktion för tidningen Rahvuslik Kontakt

Peatoimetaja / Chefredaktör
Sirle Sööt
sirle.soot@gmail.com

Liikmed / Medlemmar
– Kätlin Aare (eesti k.)
– Liine Jaanivald (rootsi k.)
– Filip Laurits (rootsi k.)
– Mai Raud Pähn (eesti k.)
– Aho Rebas (eesti/rootsi k.)
– Taave Sööt Vahermägi (eesti/rootsi k.)
– Evelin Tamm (eesti k.)

 

Valimistoimkond
Valberedningen

Kokkukutsuja
Sammankallande

Taave Sööt Vahermägi
taave.vahermagi@gmail.com

Liikmed / Medlemmar: 
– Marju Masso
– Riina Noodapera
– Leana Salu
– Merike Lundström
– Inga Leesment

 

 

Esinduskogu Valimiste Peakomitee
Representantskapets Valkommitté

Esimees
Ordförande

Siim Aring
siim@aring.se
 

Liikmed / Medlemmar:
– Kätlin Aare
– Helen Agah
– Gerli Laul
– Kadri Saar
– Ene Ivandi
– Mai Raud Pähn

 

Audiitor / Revisor

Håkan Daniels (Bäcklund & Partners)