Komisjonid / Utskott

Ajaloo- ja arhiivikomisjon
Utskottet för historia och arkivarbete

Kokkukutsuja /Sammankallande
Jüri Karl Seim
juri.karl.seim@jksab.se 

Liikmed / Medlemmar
– Mart Nyman
– Ivo Penno
– Hendrik Nyman
– Mai Raud Pähn
– Filip Laurits
– Meeli Laani

 

Eestisse tagasipöördumise infokomisjon
Utskottet för information om återvändande till Estland

Kokkukutsuja / Sammankallande
Jaak Akker
jaak.akker@gmail.com

Liikmed / Medlemmar
– Aho Rebas
– Sirle Sööt

 

Integratsiooni- ja juriidiliste küsimuste komisjon
Utskottet för integration och juridiska frågor

Integratsioon (rootsi keel)
Integration (svenska)
Maire Vill
vmaire@hotmail.com

Juriidilised küsimused
Juridiska frågor
Sirle Sööt
sirle.soot@gmail.com


Keele- ja kultuurikomisjon
Utskottet för språk- och kulturfrågor

Kokkukutsuja /Sammankallande
Kätlin Aare
k2tlin.a@hotmail.com 

Liikmed / Medlemmar: 
– Ants Aader
– Indrek Aunver
– Birgit Ellermäe
– Liine Jaanivald
– Kaja Jakobsen
– Inga Leesment
– Meeri Lepik
– Ivar Paljak
– Aili Salve 
– Leena Seim
– Kätlin Songisepp Osasuyi
– Sirle Sööt
– Siiri Tamm
– Maire Vill
– Eevi Voit

 

Kultuuriauhinna kolleegium
Kulturpriskommitté

Alaline sekretär / Sekreterare
Aho Rebas
ahorebas@yahoo.se 

Liikmed / Medlemmar
– Maarja Talgre
– Maria Kiisk
– Jaan Seim
– Pille-Mai Laas

 

Majanduskomisjon
Utskottet för ekonomiska frågor

Kokkukutsuja / Sammankallande
Taave Sööt Vahermägi
taave.vahermagi@gmail.com
Liikmed / Medlemmar: 
– Jaak Akker
– Evelin Tamm

Noorsootöö komisjon
Utskottet för ungdomsfrågor

Kokkukutsuja / Sammankallande 
Mart Nyman
mart_nyman@hotmail.com 
Foto: Aili Suiste Rundin (2017)
Liikmed / Medlemmar
– Aili Suiste Rundin
– Sirle Sööt
 

 

Poliitika- ja rahvusvahelise koostöö komisjon
Utskottet för politiska och internationella frågor

Kokkukutsuja / Sammankallande
Evelin Tamm
tammevelin@gmail.com

Liikmed / Medlemmar
– Jana Bendel
– Tiia Grenman
– Kee Kallastu
– Riina Noodapera
– Meeme Nugin
– Hendrik Nyman
– Leelo Pukk
– Peeter Pütsep
– Aho Rebas
– Kristiina Rettel
– Leana Salu
– Sirle Sööt 
– Taave Sööt Vahermägi
– Roosi Verendel Nyberg

“Rahvuslik Kontakt” toimetus
Redaktion för tidningen Rahvuslik Kontakt

Peatoimetaja / Chefredaktör
Sirle Sööt
sirle.soot@gmail.com

Liikmed / Medlemmar
– Kätlin Aare (keeletoimetaja)
– Filip Laurits
– Mai Raud Pähn
– Aho Rebas
– Taave Sööt Vahermägi
– Evelin Tamm

 

Valimistoimkond
Valberedningen

Kokkukutsuja
Sammankallande

Taave Sööt Vahermägi
taave.vahermagi@gmail.com

Liikmed / Medlemmar: 
– Marju Masso
– Riina Noodapera
– Leana Salu
– Merike Lundström
– Inga Leesment

 

 

Esinduskogu Valimiste Peakomitee
Representantskapets Valkommitté

Kokkukutsuja
Sammankallande

Taave Sööt Vahermägi
taave.vahermagi@gmail.com

Liikmed / Medlemmar:
– Siim Aring
– Margus Hein
– Rein Jüriado
– Vilja Palm
– Mai Raud Pähn

 

Revisjonikomisjon
Revisorskommitté

Kokkukutsuja / Sammankallande
Hendrik Nyman
hendriknyman@hotmail.com 

Liikmed / Medlemmar
– Ants Aader
– Mait Kaaman

Asemikud / Suppleanter
– Meeli Laani
– Siiri Tamm

Audiitor / Revisor

Håkan Daniels (Bäcklund & Partners)