Ettekanne “Keeleuuenduse võimalused – kas ja kuidas uuendada”

Rakenduslingvistika teemal kõneleb keeleentusiast dr Ants Anderson oma uuringute, tähelepanekute ja ideede alusel. Eesti keel arenes murranguliselt Eesti Vabariigi alguses sada aastat tagasi, suurelt jaolt tänu Johannes Aaviku ja teiste keeleuuendusega. Hilisem areng on olnud rahulikum, aga vajab ikkagi keelekorraldust. See seisneb peaasjalikult õigekeelsussõnaraamatu, mitmesuguse keelenõuande, keeletoimetajate tegevuse jm näol. Aavik algatas elava keele uuendamist … Jätka Ettekanne “Keeleuuenduse võimalused – kas ja kuidas uuendada” lugemist