Algas Välis-Eesti kogukondade elu kajastatavate filmikaadrite kogumisaktsioon

179

Hea väliseestlane!

Kutsume Sind osalema okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu ja ETV2 ühises Välis-Eesti kogukondade elu kajastatavate filmikaadrite kogumisaktsioonis, mis kestab 31. detsembrini 2020.

Vabamu tegevjuht Keiu Telve: „01.novembril alanud aktsiooniga soovime ärgitada väliseestlasi edastama meile vanu filmikaadreid, kuhu on salvestatud Välis-Eesti kogukonna kokkusaamised, sünnipäevad, pulmad või muud tähtsad sündmused, mis ilmestaksid, kuidas okupatsiooni ajal hoiti Välis-Eesti ringkondades elus Eesti traditsioone ja kultuuri. Isegi siis, kui tundub, et filmitu kirjeldab väliseestlaste lihtsat igapäevaelu, võivad ajaloo salvestamise ning meie riigi vabaks saamise loo rääkimise kontekstis olla need kaadrid vägagi unikaalsed. Seega innustame kõiki väliseestlasi oma filmiarhiive läbi vaatama ja aktsioonis osalema.“

Keiu Telve lisas: „Vabamuni on jõudnud väliseestlaste filmikaadreid ka varem. Näiteks on meil 8 mm filmilindile talletatud unikaalsed kaadrid 1967. aastal Montrealis maailmanäituse ajal toimunud Eestlaste Kohtumispäeva kontsert-meeleavaldusest, mille filmis Nõukogude paviljonis töötanud eestlane Lemmik-Jaak Sirk. See filmilõik on heaks illustratsiooniks, kuidas väliseestlased tahtsid ja püüdsid säilitada sidet oma juurte ja kultuuriga.”

Aktsiooni käigus kogume filmikaadreid, mis on salvestatud 8 mm ja Super8 filmilintidele. Valik kogutud kaadritest tuuakse ETV2 vaatajani saatesarjas „8 mm ELU“ ning talletatakse Vabamu kogudesse.

Juba olemasolevaid ning esimesi kogutud kaadreid saab näha 28. novembril kell 18.00 toimuval Välis-Eesti päeval, mis toimub Vabamu muuseumis ning mida saab jälgida ka internetis. Täpsem info sündmuse kohta tuleb peagi Vabamu kodulehele

Saatesari „8 mm ELU“ on linastunud edukalt Eesti Rahvusringhäälingu kanalitel ja kogunud suure hulga vaatajaid. Kahel esimesel hooajal olid fookuses kodueestlaste jäädvustatud filmikaadrid. Nüüd soovitakse vaatajateni tuua lugusid Välis-Eestist.

Aktsiooni käigus kogutakse filmikaadreid nii digitaalsel kujul kui ka filmirullidel. Tingimused filmikaadrite edastamiseks on kirjas Vabamu kodulehel: https://vabamu.ee/kogud/valis-eesti-filmiparand

Dear Estonian abroad,

We invite you to take part in the joint collection initiative of the Vabamu Museum of Occupations and Freedom and ETV2 for films recording the lives of Estonian communities abroad. The initiative is set to last until 31 December 2020.

The Vabamu’s executive director Keiu Telve said, “The goal of the initiative that started on 1 November is to invite Estonian communities abroad to send us their old films recording any meetings, birthdays, weddings or other important events in their communities that show how they maintained Estonian traditions and culture abroad during the occupation. Even if you feel the film only shows the simple day-to-day lives, such films may prove to be one of a kind in the context of recording history and telling the story of how our country regained its independence. Therefore, we encourage all Estonians to go through their film archives and take part in the initiative.”

Keiu Telve added, “This is not the first time the Vabamu has received films from Estonian communities abroad. For example, we have unique images on 8 mm film of the concert-demonstration that took place during the Estonian meet-up day in Montreal during the international exposition Expo 67. This film was taken by Estonian Lemmik-Jaak Sirk, who worked in the expo pavilion of the Soviet Union. This film is an excellent example of how they have always wanted and tried to stay in touch with their roots and culture.”

The collection initiative targets films recorded on 8 mm and Super8 film. A selection of the collected films will be shown on ETV2 in a series called 8 mm ELU (LIFE on 8 mm) and stored in the Vabamu’s collections.

Existing and newly acquired recordings can be seen during Foreign Estonians Day, celebrated at the Vabamu on 28 November at 18:00. The event will also be broadcast online. Details for the event will soon be available on the Vabamu’s website.

The series 8 mm ELU (LIFE on 8 mm) has successfully aired on Estonian Public Broadcasting channels and gained significant views. The first two seasons focussed on films recorded by local Estonians. Now, the show makers want viewers to see the stories of Estonian communities abroad.

The initiative targets both digital and analogue film tapes. Visit the Vabamu’s website at https://vabamu.ee/collections/film-collecting-campaign-of-estonian-communities-abroad to read about conditions for film submission.

Lisainfo/ Further information:
Ingrid Piirsalu
Marketing and Communication Manager
Phone: + 372 5646 4035
ingrid@vabamu.ee

Vabamu Museum of Occupations and Freedom
Toompea 8, 10142 Tallinn
www.vabamu.ee