Toimetus / Redaktion

Portaali Eestlased Rootsis ja ajakirja Rahvuslik Kontakt toimetus /
Redaktion för portalen sverigeesterna.se och tidskriften Rahvuslik Kontakt

Sirle Sööt
Peatoimetaja / Chefredaktör
46 72-519 04 80
sirle.soot@gmail.com

Kätlin Aare
Keeletoimetaja / Språkredaktör

Mai Raud-Pähn
Aho Rebas
Taave Sööt Vahermägi
Katrin Käärik
Uno Schultz
Evelin Tamm
Toimetuse liikmed / Medlemmar i redaktionen

Karl Kristjan Nigesen
Ajakirja kujundaja / Layout för tidskriften

Henri Leik
Kristiina Anvelt
Portaali kujundajad / Layout för portalen 

 

Ajakiri ”Rahvuslik Kontakt”

REL-i liikmetele on ajakiri ”Rahvuslik Kontakt” tasuta. Mitteliikmed saavad ajakirja tellida hinnaga 200 kr aastas.

Soovin tellida ajakirja ”Rahvuslik Kontakt”

Tidskriften ”Rahvuslik Kontakt” För Sverigeesternas förbunds medlemmar är tidskriften ”Rahvuslik Kontakt” gratis. Icke-medlemmar kan prenumerera på tidskriften för 200 kr om året.

Jag vill prenumerera tidskriften “Rahvuslik Kontakt”

 

REL PlusGiro – PG 55 81 40-0 REL

arveldusarve Nordea pangas / REL bankkonto i Nordea
IBAN SE19 9500 0099 6034 0558 1400
BIC-kod (SWIFT-adress):
NDEASESS
Konto omanik / Kontohavare:
SVERIGEESTERNAS FÖRBUND