Laupäeval, 16. veebruaril toimus Stockholmi Eesti Majas valimisdebatt Debatis osalesid Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik erakond), Kristina Kallas (Eesti200), Airis Meier (Reformierakond), Mart Luik (Isamaa), Valdur Lahtvee (Rohelised).  Räägiti globaalsest eestlusest, topeltkodakondsusest, laste emakeeleõppest, kaitsepoliitika suundadest ja koostööst Rootsiga, veidi ka infosõjast. Moderaatoriks oli Sirle Sööt. Tehnikaga toimetas Taave Sööt Vahermägi.  Debatti saab järele vaadata...
Euroopa Parlamendi valimised puudutavad meid kõiki. Üheksandat korda on võimalus 350 miljonil Euroopa Liidu kodanikul valida 705 Euroopa Parlamendi liiget.  Tutvu kampaaniaga "Seekord lähen valima!" 26. mail 2019 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Välisriigis on Eesti kodanikul hääletamiseks kolm võimalust: kirja teel, Stockholmi...
XII ülemaailmsed eesti kultuuripäevad on käes ja kohe ka ajalugu. Kuid nagu kõik eelnevadki korrad, on ka sel festivalil sama eesmärk: tuua kokku üle ilma pillutatud eesti kogukonnad. Selleks, et tugevdada eesti meelt ja ühtekuuluvustunnet. ESTO 2019 toimub ajaloolisel hetkel:...
Angående utskick av påminnelse fakturor  Paljud organisatsioonid digiteerivad ja automatiseerivad oma liikmeregistri haldamise ning liikmemaksude kogumist. Niiviisi säästetakse personalikulusid ja rohkem jääb raha sisulisele tegevusele. Arvuti teeb tehnilist tööd meist paremini ja täpsemini. Küll on aga vaja arvutile täpselt juhised...
Även denna sommar har vi haft möjlighet att delta i årets REL intensivkurser i estniska på Universitet i Tartu. Maria deltog båda veckorna och Eva den andra veckan. Undervisningen bedrevs som tidigare i tre grupper med olika kunskapsnivåer – A...