Man häpnar: Gammal sovjetpropaganda i Dagens Nyheter, år 2018? Återigen dessa urskillningslösa rallarsvingar? Johan Croneman skuldbelägger i en TV-krönika om en fransk film (11/12) även ”esterna” under tysk ockupation. De påstås ha ”oerhörda mängder blod på sina händer”. Samtidigt...