REL Stockholmi osakond kutsub aastakoosolekule!

57

Rootsi Eestlaste Liidu Stockholmi osakonna üldkoosolek
neljapäeval, 16. aprillil kell 18
Eesti Maja restoranis, Wallingatan 34 / VIRTUAALSELT

Päevakord:

 1.  Avamine, üldkoosoleku juhataja, sekretäri ja kahe häältelugeja/protokollikinnitajate valimine
 2. Üldkoosoleku põhikirjakohaselt kokkukutsumise küsimus
 3. Päevakorra kinnitamine
 4. 2019. aasta aruanded
  a) tegevus
  b) majandus
  c) revisjonikomisjon
 5. Juhatuse vastutusest vabastamine
 6. Valimised
  a) esimees
  b) 7 – 15 liiget
  c) revisjonikomisjon
  d) valimistoimkond
 7. 2020 aasta tegevuskava
 8. 2020 aasta eelarve
 9. Põhikirja p. 2 muutmine
  “REL Stockholmi liikmed on RELi liikmemaksu tasunud isikud, kelle postinumbrid algavad 10-19 ja 74 – 89999, kes ei ole avaldanud soovi olla mõne muu osakonna liikmed. 
 10. Kohal algatatud küsimused
 11. Koosoleku lõpetamine

Oma osalemisest palume ette teatada info@sverigeesterna.se hiljemalt 25. märtsiks. 

REL Stockholmi osakonna juhatus