06.06.2020 ESJKR aastakoosolek @Metsakodu

15
Foto: Aili Suiste Rundin

AEG: 06.06.2020 kell 13.00
KOHT: Metsakodu

Päevakord:

 1. Koosoleku avamine ja rakendamine
 2. Kvoorumi kindlaks määramine
 3. ESkjKR/Metsakodu 2019. a. tegevuse ja majanduse aruanded
 4. Revisjoni komisjoni aruanne
 5. Aruannete kinnitamine
 6. Juhatuse vastutusest vabastamise küsimus
 7. Metsakodu Tuleviku Fondi küsimused
 8. Metsakodu tegevuskava 2020. a.
 9. 2020. a. eelarve esitamine ja 2021. a. liikmemaksu suuruse kindlaks määramine
 10. Põhikirja täiendamine
 11. Kohalalgatud küsimused
 12. Läbirääkimised
 13. Koosoleku lõpetamine

  Peakoosolekust võivad osa võtta kõik Kogu liikmed, kes on tasunud 2019. a. liikmemaksu (200 kr).
  Pangagiro liikmemaksu tasumiseks: 5639-2822, Estniska Scouthemmet Metsakodu.

  Peakoosolek toimub õues või Rohelises saalisHoiame vahet ja peseme käsi. Ära tule kohale kui oled tõbine.

  Tuletame meelde võimalust kirjalikult hääletada. Seda võimalust kasutades, teata oma seisukoht päevakorra punktide 5, 6, 8, 9 ja 10 kohta – kas oled POOLT või VASTU – lihtsalt saates e-posti teade aadressil info@metsakodu.se või kiri/postkaart aadressil Estniska Scouthemmet Metsakodu, 565 94 Sandhem.