Eilseks Stockholmi Eesti Maja aktsionäride üldkoosolekuks täitus suur saal inimestega. Huvi Eesti Maja käekäigu vastu oli suur, mida muuhulgas aitab selgitada EM juhatuse avaldatud “Valge raamat”. Eelmine juhatus koosseisus: Mart Maandi, Henri Malvet, Johanna Lisskar, Mart Nurk (esimees) ja Taave Vahermägi (tegevdirektor), sai aktsionäride heakskiidu oma tegevuse jätkamiseks. Uue juhatuse liikmena astus ametisse Mats Adamson.

Mõned päevad tagasi avalikkuseni jõudnud “Valge raamat” tõi lagedale ulatusliku korruptsioonijuhtumi, mille keskmes EM eelmine tegevdirektor Tiina Pintsaar, asjaajaja Egert-Tiit Lemmik ja kinnisvarahoolduse ettevõtja Patrick Szutkiewicz. Kõik kolm on tihedalt omavahel põimunud, olles omavahelistes ärilistes suhetes restoranipidamisest ja kinnisvarahooldusest, tehnika ja relvaärist kuni Eesti Päevalehe väljaandmiseni välja. Eesti Majale tehtud otsese majandusliku kahju hindamine alles käib ja ootame selle tulemusi. Rootsi eesti kogukonnale tehtud moraalse kahju suurus on märkimisväärne.       

Aastakoosolek oli aktsionäride tuleprooviks 2017. aastal ametisse astunud juhatusele Mart Nurgaga eesotsas ja Taave Vahermägile, kes töötab alates eelmise aasta maist tegevdirektorina. Viimastel aastatel on Eesti Maja juhatuse vahetused olnud sagedased ja teravat kriitikat eelnevate suhtes on olnud juba varem. “Valge raamat” oli esimene katse ühe ametis oleva juhatuse poolt Eesti Maja telgitaguseid koos põhjalike tõendite loeteluga ise avalikkuse ette tuua, samuti ilmub Eesti Majal nüüd oma infoleht.       

Reviisor Ingemar Rindstig tegi ettepaneku, et aktsionärid ei vabastaks tegevjuht Tiina Pintsaart jaanuarist maini 2017. a tehtud tehingute osas vastutusest. Tiina Pintsaar nõudis, et tolleaegne juhatus täies koosseisus (Peeter Pütsep esimees) peab tehtu eest vastutust kandma, mitte tema ainuisikuliselt. Nii läkski, kuigi juhatus oli juba jaanuaris 2017 teinud otsuse tagasi astuda. “Valgest raamatust” selgub, et just sel perioodil jaanuarist maini (2017) tehti hulgaliselt otsuseid, mis olid otseselt Eesti Maja huvide vastu.

“Koosolek valmistas üllatuse. Juhatus oli nõus audiitor Rindstigi ettepanekuga eelmist tegevjuhti mitte vastutusest vabastada. Natuke ootamatu oli Patrick Szutkiewiczi ja Tiina Pintsaare initsiatiiv kogu eelmist juhatust mitte vastutusest vabastada, millega koosolek ilma vastuhäälteta nõustus,”kommenteeris Taave Vahermägi koosolekul kinnitatud otsust.  

Evelin Tamm