Eesti Maja juhatus eesotsas Mart Nurgaga avaldas Valge Raamatu, milles selgitatakse eelmise juhatuse möödalaskmisi (juhatuse esimees Peeter Pütsep). Ülevaatest selgub, et EM endise direktori Tiina Pintsaare ja ta raamatupidaja Egert-Tiit Lemmiku vastutustundetu ja kohati täiesti häbiväärse käitumise tulemusena on Eesti Majale tehtud ulatuslikku ja pikaajalist rahalist ning moraalset kahju. Peamist rahalist kasu on tehingutest lõiganud ennekõike Patrick Szutkiewicz, Eesti Maja eelmine kinnisvarahooldaja.  

Szutkiewicz palkas Eesti Maja direktori Tiina Pintsaare oma ettevõttesse tööle, samal ajal ise Eesti Majale kinnisvara hooldusteenust pakkudes. Sedasi sai Pintsaare ülemusest Szutkiewiczist korraga ka Eesti Maja ülemus ja ühtlasi iseenda tööandja. Järgnes ridamisi juhatuse selja taga tehtud pikajalise mõjuga majandusotsuseid, mis Eesti Majale jätkuvalt kahju toovad. 

Pintsaar üüris EM direktorina välja Eesti Maja ametiruumid Szutkiewiczi firmale, kus ta ise töötas. Nii juhtuski, et kõrvuti Rootsi Eestlaste Liidu kultuurarhiivi ja mitmete teiste ettevõtmistega jäi kodutuks ka Eesti Maja enda administratsioon. Kuna Pintsaar ignoreeris Eesti Maja direktorina paljusid hea juhtimistava reegleid ja Rootsi seadusi, sai Eesti Maja administratsioonist lühikese ajaga täielik majanduslik katastroof.   

Veel paar nädalat enne juhatuse vahetust 2017. aasta kevadel püüdis Szutkiewicz saada endale õigust kõikide Eesti Maja tehingute üle otsustamiseks, mis õnneks siiski ebaõnnestus. Juba varem oli ta Egert-Tiit Lemmiku abiga varastanud Eesti Majale üle antud aktsiaid ja kirjutanud need oma elukaaslase nimele. 

Konkreetsete rikkumistena tuuakse Valges raamatus välja ja kirjeldatakse detailselt lahti alljärgnev:

1.      Ilma ametliku loata ehitatud korterid Eesti Majas

2.      Aktsiate vargus

3.      Uuele juhatusele ei antud üle esemeid, võtmeid ja dokumente 

4.      Eesti Maja veebikonto kaaperdamine ja kodulehe sabotaaž (uue juhatuse ajal)

5.      Eesti Maja rahavoo süstemaatiline mõjutamine läbi üüriallahindluste jms

6.      Kahtlustäratavad ruumide ja korterite üürilepingud

7.      Must korterivahetuse katse

8.      Problemaatiline suurte võlgadega restoranipidaja vahetus 

Täna on kõik isikud endiselt Eesti Majaga seotud: Tiina Pintsaar kui Eesti Päevalehe vastutav väljaandja ja juhatuse liige, Egert-Tiit Lemmik on restoranipidaja ja Patrick Szutkiewicz üürib mitmeid seni meie organisatsioonidele ja Eesti Maja aktsiaseltsile endale kuulunud ruume ja on nüüd kanda kinnitanud ka Eesti Päevalehe juhatuses.  

Valge raamat on rootsikeelsena kättesaadav Eesti Maja kodulehel. Täna õhtul toimub Eesti Maja aktsionäride korraline aastakoosolek.     

Evelin Tamm