TÖÖKUULUTUS

Stockholmi Eesti Kool (asutamisaasta 1945) võtab alates 2017/18. õppeaastast tööle
kooli asjaajaja (0,67 ametikohta)

Stockholmi Eesti Kool on Rootsi õppeplaani järgi töötav põhikool eelkooliklassist kuni
9. klassini. Kooli profiiliks on eesti keel ja kultuur.

Eesti Kooli asjaajaja, rootsi keeles ”skolvärd/skolvärdinna”, töötab kooli kantseleis ja on kooli esinduslik ”nägu” väljapoole, s.t. võtab vastu külalisi, vastab telefonis jms.

Tööülesanded:
– administratiivne töö – post, registrid, protokollid, materjalid, kooli arhiiv jms.
– kantselei ruumide haldamine ja hooldamine,
– sidepidamine kooli hooldusfirmadega,
– asendaja leidmine õpetaja eemaloleku puhul, vajaduse korral ise asendada,
– vahetundides valvamine,
– õpetajate ja õpilaste praktiline abistamine,
– muud ettetulevad ülesanded.

Kvalifikatsioonid:
– hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus,
– eesti ja rootsi keele valdamine,
– hea arvutioskus,
– organiseerimis-, otsustus- ja koostöövõime,
– paindlikkus, liikuvus ning võime töötada iseseisvalt,
– hea korrameel,
– soov panustada kooli arengusse.

Rohkema informatsiooni saamiseks palume pöörduda koolidirektor Jaan Seimi poole (08-412 60 22) ja külastada Eesti Kooli kodulehekülge www.estniskaskolan.se

Kui Sa oled huvitatud ja soovid töötada väikeses ja meeldivas koolis Stockholmi kesklinnas oled teretulnud esitama oma avalduse koos CV-ga hiljemalt 22. maiks aadressil jaan.seim@estniskaskolan.se

Foto: Jaak Arendi